Rozważania

Rozważania

nie ma zmarnowanego życia dopóki żyjesz
nie marnuj życia swego ani cudzego

barometr wahań emocji
zmienny humorami swobody
ustatkuje się kochając mocniej
z serca bez przymusu nagrody

zafascynowani życiem wołamy za Życiem
nieżyciowo nastawieni na przeżycie
chwil, uniesień, ekstremalnym użyciem
zastanowiliśmy się
nawiązując bliskość z Panem
z Nim w zjednoczeniu bycie

niebo zaciąga się chmurami
planów odmiennych dla nich
powiązanych z nami
machających ku Słońcu
łodygami z liśćmi opadłymi w końcu
śpiew psalmisty zagłuszony
śmiechem dziecinnymi
przekornym
może stać się głosem nowym
słowiczym, dziecięcym
spokojnym

w dłoniach proch i pył
stanie się wypełnieniem
przed grzechem cofniemy się w tył
pójdziemy z pokłonem
za Panem rozpoznanym
dzień i noc kochanym

przestań być upartym perfekcjonistą
co sam wszystko chce i wie lepiej
bądź Bożej chwały psalmistą
strumienie Ducha z serca wytrysną
z uśmieszków zrodzą się uśmiechy
z półsłówek słowa pociechy

ks. Andrzej Hładki, Bogaczów
2022.04.03 na 6 Niedzielę Wielkiego Postu – na Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej oraz na Wielki Tydzień

jak łatwo liczyć innym
pieniądze, zdrowie, urodę, talenty
jak szybko popaść możesz winny
w pełne wrzeszczących bólem odmęty

krzyczą zakrzyczani – słuchają zasłuchani
osądzają osądzani – doradzają uduchowieni
zabierają pozbawiani – darują kochani
zazdroszczą niedoceniani – doceniają uszlachetnieni

słuchasz plotek?
nie pytasz Drogowskazu o drogę?
wśród osądów położysz się pokotem
każdy za swe słowa i czyny odpowie
jak łza skruchy grzesznika
wydobywa strumienie otuchy
tak miłość okazuje się, gdy zła unika
szuka dobra i troszczy się, odrzucając pokusy

zakręceni na własnym punkcie
zakochani we własnych mowach
zatrzymajcie się i dusze wasze ratujcie
wytrwali w woli Bożej poszukiwaniach

lubię patrzeć na odchodzącą
jak piórko lekką
od miłości
kobietę upadłą
podniesioną
idącą drogą
na której jestem
dla niej
podporą?
czy zawalidrogą?

uciesz się życiem, przebaczeniem
zatęsknij za niebem i odkupieniem
nie wspominaj bezustannie jak było kiedyś
bo przegapisz jak dziś żyć przykładnie
odkryj istotę – świętą radę przemyśl

kamienie zdradzonych przyjaźni
rozczarowanych, zawodów miłosnych
bezwładnie wreszcie opadły
Miłość budzi cię do miłości wiosny

ks. Andrzej Hładki, Zielona Góra (konkatedra)
2022.04.01 na 5 Niedzielę Wielkiego Postu – rok C

autentycznie wierzący
przy Słowie Bożym nie majstrują
lecz z namysłem
nad Słowem Bożym medytują

zagadaliśmy się rozgadani
o gadaniu w przygadywaniu
podgadując przegadywanych
by jeszcze sobie pogadać w głupoty udowadnianiu
mielimy jęzorami
a rozum zmęczony biegnie za nami
bez namysłu
namiętnie
pierwsi w przekomarzaniu
przedrzeźniamy się z prawdą
czy cnoty aż tak nisko upadną?
mistrzowie dobrych rad
nieporadnie
dopuszczamy się bez słowa
innym razem odwrotnie zgoła
małych i wielkich zdrad
gotowi sprzedać brata
mając tylko trochę siebie
kręcimy sobie bata
zapatrzeni w odbicie
nie spotkamy się w niebie
obdarzeni życiem przeobficie
liczymy innym sekundy
marnując odwieczne nokturny
w ostatniej godzinie rodzącej się skruchy
zapłacz nad własną wyrosłą głupotą
by usłyszeć zaproszenie ze słowem otuchy
dłońmi przebitych Miłością gotową
nie tracąc już ani minuty
zatracony – odnaleziony


PS

z Bożej łaskawości
i z ludzkiej życzliwości
udają się małe i wielkie
dobre uczynki w codzienności

ks. Andrzej Hładki, Koźla 23.03.2022 na IV NWP-C
z dedykacją nie tylko dla przyjaciela

proś Boga, by przez miłość
a nie przez doświadczenie
otworzył twoje sumienie

Życie cierpliwie przeżywa
używanie podarowanego życia
w bezdusznym maratonie gdzie się przegrywa
to co nigdy nie przemija

rozsmakowani w wyrokowaniu
zbyt wolni w kochaniu
zaproszeni jesteśmy do ufnej cierpliwości
nawadniającej serca łzami ofiarnej miłości

nad naszymi głowami
miecz kary
z dawnymi wyrokami
zapomnianymi
wciąż rodzącymi wyrzutów poczwary

owocować chcemy dla siebie?
dla Nieba?
dla ciebie?
prowadzeni jak trzeba

oby nie szukano długo
serca i ducha
zagadanych, z wesołą pleciugą
przejętych, bo potrzebna jest skrucha

wiesz jak trzeba mówić
- mów ile trzeba
wiesz jak kochając serca nie zgubić
- kochaj pragnienie nieba
wiesz jak cierpliwość polubić
- oczekuj darowanego miłosierdzia

kto przychodzi ze skargą na bliźniego
ten oskarżony będzie przez Sędziego
który przypomni grzechy skrywane
jeśli innym nie będą darowane

pola już skopane
w dołach grzechu
truchła pochowane
życzliwym ze wzajemnością
grzechy zapomniane
którzy mimo wszystko kierowali się miłością


ks. Andrzej Hładki, Koźla 13.03.2022
na 3 Niedzielę Wielkiego Postu – rok C

przyjmuje nas Miłość przejmująca
ofiarująca sekundy w lata splecione
tak aby były wciąż szczęśliwie znalezione
przemienieni tak jak to czyni miłość kochająca

zdziwieni życiem
– ono da się przeżyć z życiem
zafascynowani pytaniami
– tymi cicho i głośno zadawanymi
przestraszeni głupotą
– wszechobecną ale także skończoną
zaniepokojeni atakami
– tymi słownymi i doszczętnie niszczącymi
błogosławieni
– Duchem Świętym ochrzczeni
opromienieni
– szukający życia i tchnieniem natchnieni

ogień może ogrzać dając otuchę
podłożony w złej wierze
może wywołać pożogę i trwogę
płońmy gorliwą miłością
nie myl jej z zajadłością

pozmieniało się wiele
wielu zmienia się niezmiernie
nie poznają się przyjaciele
obcy wspierają – trwają wiernie

w blasku przemienienia
o brzasku spotkania
perspektywa się zmienia
święty miłością przejęty do naśladowania
serdeczny – wzrok wieczny do zastanowienia
rozważny – refleksją uważny do przemyślenia
ten, kto na palcach samotnie chodzi przy czekających
słucha mówiących
mądrze
wspiera potrzebujących

dobro bez nieśmiertelności
umiera
nieśmiertelność daje Nieśmiertelny Bóg
bez Boga nieśmiertelnie dobrym
być się nie da

ks. Andrzej Hładki, Koźla 04.03.2022. na 2 N WP-C
z dedykacją dla grup modlitewnych
i animatorów wszelkich spraw potrzebnych

opisaliśmy rzeczywistość miłości
prawymi ale i nierzeczywistymi obrazami rodziny
kochani – zakochani – pośród zawiłości
łapiąc razem minuty, tracąc bez siebie godziny

pochorowaliśmy się niedwuznacznością
stawiając pytania
bez sekundy czekania
tęsknimy za serdeczną bliskością

żyj mądrze podróżując w czasie
wehikułem wspomnień i marzeń
przyjaźnij się z prawdą kochaną – dziś, bo da się

gdy wszystko staje się lepiej
niech lepszy będzie każdy z nas
zapisujemy historię zwycięstw i upadków
czekając, czy przeżywając, aż przyjdzie nasz czas

kuszeni pokusami znanymi
i nienazwanymi
diabłu nie czyńmy zadość
wystarczy jego nieporady – już dość!
chlebem słowa podanym
czynisz radość

cisza nauczy cierpliwości
milczenie odpowiedzialności
między wiarą a zabobonem
jest cienika granica jakości i bylejakości
podejmij wysiłek wschodzącego słońca
ogrzewaj z miłością do swojego końca

ks. Andrzej Hładki, Wrocław 28.02.2022. Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów.
z dedykacją dla Siostry dr Joanna K. Wawrzynów OSU

wiara ciepłolubnych
co lubią ciepłe słówka
w kapciach chodząc do kaplicy
jest przekonaniem dufnych
kochających mniej Wcielone Słowo
zauroczonych bardziej własnym głosem i zadartą głową
zawsze mają coś do powiedzenia
nigdy nic do przebaczenia
tak doskonali
cali
aż się Niebo żali
znów obecnego Mesjasza nie poznali

na chorobę pyszałka –
- zwijaj się szybko -
za chwilę głupoty
przeleje się miarka

ks. Andrzej Hładki, Koźla 19.02.2022 na 8 NZ-C – cz.1

***
jakie masz plany
zaplanowane
na dzień podarowany
czy wiesz, że jesteś w nim kochany?

zmęczeni od męczenia innych
swoimi innowacyjnymi planami
o życiu wiecznym z Bogiem zapominamy
Zły sam będzie przypomniany
nie trać sił swoich i moich
na usilne słów – pół – pyskówki
uśmiechnij się szczerze
wdzięczny za łaski Bożej dniówki
łaskawie obłaskawiasz
niełaskawych miłości czynem malutkim

wysławiaj się dobrze
dobrych słów słuchając
gdy mówisz pobożnie
czyń z serca pomagając
mówić i czynić zgodnie
nauczysz się w milczeniu rozważając

ks. Andrzej Hładki, Koźla 23.02.2022 na 8 NZ-C – cz.2

miłość rodzi
nienawiść zabija
serce godzi
złośliwość dobija

oni też kiedyś kochali
bezgłośnie, ze śmiechem
którzy zostali zabrani
my spotykając się z pośpiechem
także będziemy zabrani
uśmiechnięci w słońcu
płacząc nad ranem niewycałowani
odejdziemy w końcu
pozwalając by następni byli zakochani

zrobiłem ile mogłem
ile chciałeś
komu pomogłem
Ty wiesz – sam powiedziałeś
droga moja kroplami wyschniętego czasu
wyrosła kwiatami – tak bardzo mnie pokochałeś

przykładam Biblię do życia
plastrami dla potłuczonych
dałeś dojść do odkrycia
że to życie nie liczy się ilością stron przemierzonych
życie jest z Ciebie
Życiem jesteś na ziemi i w niebie
zgodzę się życiem z Tobą Życie zbawionych
przyłożę moje życie do Biblii – Boże Wcielony
spisany i objawiony
narodzony i wzgardzony
skazany i ukrzyżowany
zmartwychwstały i uwielbiony
czytany – czy rozpoznawany?
spożywany – czy przyjmowany?
za chwilę się dowiem
gdy stanę przed Tobą Boże kochany

ks. Andrzej Hładki, Koźla 16.02.2022 na 7 NZ-C

błogosławieństwa od czekania siwe
stoją w długiej kolejce
aż skończą się niekończące przekleństwa
powiedzą serdecznie
i chwycą w dłonie uczciwe

kto lubi zbierać łzy w bukłaku
temu żadna oaza nie da wytchnienia
skarb serca kruchej duszy w złośliwości potłukł
błąka się bezdomny deweloper bez schronienia

patrz w górę uważając pod nogami
ufnie pamiętaj o Bogu
uczącym żyć błogosławieństwami
kiedy zatrzymasz się i On stanie w progu

życie nie jest złe ani dobre
my żyjemy z Bożym błogosławieństwem
lub czepiamy się zmierzając z diabelskim poselstwem

życie twoje niech będzie błogosławione
duszą uduchowione
tęsknotą za niebem godne
odpowiedzialne za słowa, także te swobodne
z uśmiechem co tłumaczy wszystkie języki
łącząc uczynki i pobożne praktyki

ks. Andrzej Hładki, Koźla 09.02.2022 na 6 NZ-C

kochaj Boga tak jak możesz
podpisz mi się na sercu miłością
tak mi pomożesz

fale odpływającego czasu
szumią w muszli zasłuchanych
co chwilę lubią przytulić zawczasu

za dużo marudzących
za mało kochających
jest na to lekarstwo
swoimi poglądami obżarstwo
- trzeba przejść terapię oczyszczającą
milczenie i słuchanie
z cierpliwością promującą

wielu promuje zdrowy styl życia
odżywiania
bez Eucharystii dojdziesz do skonania
mało kto promuje zdrowe zastanowienie
mądre słuchanie i rozważne mówienie
- jesteś by nie tylko aparycją wyglądać pięknie
- co pięknie wyglądać również wewnętrznie

ładne opakowanie
z przeterminowanym wsadem
podobne jest do misternej butelki
pustej – rzuconej z nieładem

powołanie jest zadaniem
które liczy się z ludzkim zdaniem
zastanowisz się
uklękniesz?
uciekniesz?
serdecznie odpowiesz na nie?


ks. Andrzej Hładki, Żary, 2022.02.03 na 5 NZ-C

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 148 gości oraz 0 użytkowników.