Rozważania

Rozważanie na XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ W CIĄGU ROKU (ROK A) - II

dobrze się mówi
gdy ktoś chce słuchać

milczenie nie zawsze jest oznaką
przemyślenia
nieraz jest ucieczką
od zmiany myślenia

co chwilę słyszę „oczekiwania”
a tak mało chętnych do „wspierania”

modlitwa jest mówieniem
Bogu miłości
jest też słuchaniem Miłości

czuwanie - to mądre oczekiwanie
z nadzieją stawanie
do modlitwy, na Eucharystię
bez czuwania przychodzi zniechęcenie
ze zniechęceniem – zaniechanie
z zaniechaniem – marudzenie
jaki jesteś dziś spotkany?
maruda skapcaniały
czy czuwający - optymista wytrwały?

***
pozajmowaliśmy pierwsze miejsca
na listach, plakatach, ambonach
rozpychając się łokciami
wybujałym „ego”
tylko ono nie wie czego
chcieć od życia
nie dając żyć
dzisiaj
jutro nas niepokoi
wczoraj straszy
a dzisiaj brakuje czasu
by zająć się sercem naszym
na czas przygotowanym
parą
paru
tęsknot zawczasu

na 31 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki, Koźla. 2023.10.27-30

31 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Mt 23, 9b. 10b
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 23, 1-12
Obłuda faryzeuszy

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

Oto słowo Pańskie.

PRAWO I MIŁOŚĆ
„[Św.] Paweł mówi, że pełnością Prawa jest miłość (Rz 13, 10), a gdy wszystko inne zostanie zniesione, pozostanie wiara, nadzieja i miłość, lecz najważniejszą pośród nich jest miłość (1 Kor 13, 13) i bez miłości Bożej na nic się nie przyda ani poznanie, ani objawienie tajemnic, ani wiara, ani proroctwa, lecz wszystkie one są próżne i nic nie znaczą bez miłości (1 Kor 13, 2); miłość natomiast sprawia, że człowiek, który miłuje, staje się doskonałym w tym i w przyszłym wieku, nigdy bowiem nie ustanie w miłości Boga, lecz im bardziej będzie się w Niego wpatrywał, tym bardziej będzie Go miłował.
Ponieważ zarówno w Prawie, jak i w Ewangelii jedno jest pierwsze i najważniejsze przykazanie: miłować Pana Boga z całego serca, a drugie podobne: miłować bliźniego jak siebie samego, okazuje się, że jeden jest Prawodawca obydwu.”

IRENEUSZ, ŚW. (? – ok. 202). Pisarz grecki. Był biskupem Lyonu (Lugdunum) i Vienne, choć pochodził z Azji Mniejszej. Na tle polemiki z gnozą daje pierwsze syntetyczne ujęcie teologii chrześcijańskiej, uderzające swoją nowoczesnością i świeżością.

[ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok A”. Wydawnictwo WAM 2013. s. 546]

(grafika/foto) - autor: Ri_Ya
grafikę wybrała: paulina kucaba
całość opracował ks. Andrzej Hładki

 

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.