Rozważania

Rozważania

jak zakochiwać się nieustannie
w prawdzie o życiu i śmierci?
patrząc ku niebu odważnie
co w dłoniach otwartych się mieści
słuchając by usłyszeć
mówiąc by dotarło
szlakiem Miłości przetartym
kto szuka szczęścia
na podpowiedzi jest otwarty
by wybierając dziś
jutro nie tłuc głową
w mur
słów
z których nie wypływa nic

mądrzejszym jest kto proponuje
niż ten kto uszczypliwie szkaluje
jeśli nie umiesz
ucz się
jeśli nie chcesz
przebudź się
jeśli musisz
ucisz się
jeśli skłócisz
zastanów się
jeśli wspierasz
ciesz się
jeśli prowadzisz
zasłuchaj się
każda chwila jest najlepsza
by zakochać się od wnętrza
każdy dotyk jest czuły
gdy troskliwie jest miły
przestań pielęgnować żale, bóle
więcej serdecznej życzliwości okazuj w ogóle

na 23 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki. Żary. 2023.09.07

23 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. 2 Kor 5, 19
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą.
nam zaś przekazał słowo jednania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 18, 15-20
Upomnienie braterskie

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

Oto słowo Pańskie.

WŁADZA KAPŁANÓW
„Kto zważy tak wielką rzecz, że człowiek obleczony w ciało i krew może zbliżyć się do świętej i czystej Istoty, ten zobaczy dobrze, jak wielkim zaszczytem obdarzyła kapłanów łaska Ducha. Przez nich bowiem to wszystko się spełnia, a również i inne rzeczy, których nie można uważać za mniejsze, gdy się weźmie pod uwagę władzę kapłanów i nasze zbawienie. Ci, co zamieszkują ziemię i na niej pędzą żywot, zostali posłani, by szafować niebieskimi skarbami, i otrzymali moc, jakiej nie dał Bóg aniołom i archaniołom. Nie do nich bowiem powiedziano: „Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie” (Mt 18, 18). Władcy ziemscy mają moc wiązania, ale tylko ciał; te zaś więzy dotykają samej duszy i przebijają niebiosa. Co czynią kapłani na ziemi, Bóg zatwierdza w niebie. Pan idzie za wyrokiem sług.
Czy nie dał On im wszelkiej niebieskiej władzy? Powiedział przecież: „Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane” (J 20, 23). Któraż władza większa jest od tej? „Cały sąd oddał Ojciec Synowi” (J 5, 22), a Syn oddał go kapłanom. Jak gdyby do nieba byli przeniesieni, jak gdyby ludzką naturę wyzuli i wolni od naszych słabości zostali wyniesieni do tak wielkiej godności. Gdyby król użyczył komu z poddanych takiej mocy, że mógłby według upodobania każdego wtrącać do więzienia i znowu go wypuszczać, uważano by go za wielkiego i podziwiano. A ten, który o wiele większą godność otrzymał od Boga – o ile niebo cenniejsze jest od ziemi a dusza od ciała – zdaniem niektórych tak małą otrzymał władzę, że niejeden spośród zaszczyconych zdaje się gardzić darem. Co za szaleństwo! Bo szaleństwem wyraźnym jest lekceważenie tak wielkiej władzy, bez której nie osiągniemy zbawienia i obiecanych dóbr”.

JAN CHRYZOSTOM [ZŁOTOUSTY], ŚW. (ok. 350–407). Pisarz grecki. Doktor Kościoła. Był największym mówcą Wschodu chrześcijańskiego, stąd jego przydomek „Złotousty”. Otrzymał doskonałe wykształcenie retoryczne u poganina Libaniosa, następnie, po pobycie na pustyni, został kapłanem i kaznodzieją w Antiochii, gdzie zdobył sławę świetnego mówcy. Wiele mów to komentarze do ksiąg ST i NT (listy Pawłowe). Tam powstał dialog O kapłaństwie. Dzięki sławie mówcy został powołany na arcybiskupa Konstantynopola, gdzie naraziwszy się dworowi cesarskiemu, został skazany na wygnanie. Przepędzany z miejsca na miejsce, chory, umarł z wycieńczenia ze słowami „Bogu za wszystko dzięki”.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok A”. Wydawnictwo WAM 2013. s. 466n]

(grafika/foto) - autor: StockSnap
grafikę wybrała: paulina kucaba
całość opracował ks. Andrzej Hładki

znosząc mężnie śmiertelne choroby
kobieta jak dotknięcie anioła
leczącego ciała i serca
zeszłego wieczoru w godzinnej
rozmowie – wyznaniu
przyznała, że był czas
iż żyła DOBRZE, ALE BEZ SENSU

zawstydziła mnie czy aby
chwilami nie ma takiego czasu
gdy żyję dobrze, ale bez sensu

bo każda kropla potu,
krwi,
łez
przelana z miłością
zbawia świat…

liczne zombi – chodzą, jedzą, planują,
śpią, kochają się, umierają,
niby dobrze, ale bez Sensu
- dokąd biegniesz? Po co kolejny
kredyt – nie tylko zaufania u ludzi
- dokąd dojdziesz walcząc o uznanie
w szczeblach? – nie tylko hierarchii.

życie i śmierć… ma Sens, ma sens
Logos – Sens
służymy z Miłością Miłości,
albo mówimy o Miłości
powołując się tylko na Miłość
Logos – Sens – uczy nie tylko żyć dobrze
ale i z NIM – z SENSEM.

na 21 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki. Żary. 2017.08.26

pachnie światłem dobroci
na myśl z tęsknotą
co dzieciństwo ozłoci
zmierzających ku dojrzałości drogą
dojrzewamy do wieczności
idąc wytrwale suchą nogą
przez fale przeciwności
dobre słowa delikatnym dotykiem pomogą
uczynne wspierają życzliwości
odpoczywam w cieniu nieprzemijalności
gdy obawy o jutro
dzisiaj tak jak wczoraj
męczą, ale nie zmogą

jest to obecność święta - miłości
jest to obecność bliska - czułości
jest to obecność wymagająca - czujności
jest to obecność przemieniająca - w codzienności
Pańskie Przemienienie jest zaproszeniem
do posłuchania Tego, Który Jest Zbawieniem

***
chrześcijanin “fit”
był i znikł

chrześcijanin “cool”
bardziej jest jak król

chrześcijanin “the best”
będzie ambitniejszy niż jest

chrześcijanin, który patrzy na innych z góry
jest nie do odmienienia
jeśli nie spotka się na Górze Przemienienia

Krzyż i Zmartwychwstanie
się staje
znakiem naszego uświęcenia

***
mimo ciemności niepewnej
poobijanej pytaniami zażyłości
ze sobą, z tobą
i z inną osobą
zostaje smak pocałunku
którym odurzasz mocniej od trunku

na Przemienienie Pańskie - święto
ks. Andrzej Hładki. Koźla. 2023.08.05

starannie przyglądaj się
własnej duszy
to mądrości uczy
kto szuka dziury w całym
w myśleniu płytkim jest i małym

słowem ognistym z miłości
czynem szlachetnym z radości
modlitwą ofiarną ku wieczności
wspieram pogubionych
także tych, którzy mniemają
że się dobrze mają

- słowa pięknem prześwietlone
- czyny dobrocią przepełnione
- modlitwy obecnością Boga otoczone
tak bardzo są nam potrzebne
i tak często są wyszydzone
Boże niech moje będą
błogosławione

tak wierzyć w upalny dzień z parasolem
deszczem łaski serce będzie zroszone
tak ufać w samotności stłoczonych z nawigatorem
Ducha podpowiedzi sumienie będzie utwierdzone
tak kochać w Miłości codziennie zjednoczonej z prekursorem
pocałunków czułych - życzliwych będzie przymnożone

prostym słowem
przeplatanym
dobrocią
zahartowanym
zmaganiem
zapytam:
byłeś ochrzczony?
i co?
dalej jesteś w łasce zanurzony?

na 13 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki. Koźla. 2023.06.19

koncert życzeń
bywa serwowany
w Kościele
szybko życząc zdrowia
pieniędzy - liczba mnoga
szczęścia -
masz szczęście
gdy się dowiesz
czym jest istotnie -
częściej
goręcej
koncert życzeń
bywa
urządzany
w Kościele
życząc sobie
co kto chce
co mu ślina
na niewyparzony język podpowie

koncert życzeń
podarowanych
cichym szeptem
także w Kościele
gdy Cierpliwie Słuchająca
powie
co mogą zrobić
kochani uczniowie
życzenie
staje się prośbą
rozkaz
podpowiedzią
a marzenie
spełnieniem
o niebie
gdy wiesz co w tobie
dzięki Bogu
się dzieje

modlitwa to nie koncert życzeń
to pytanie się Boga
o Jego zdanie

***
mam nadzieję
że życzysz szczerze
robiąc wszystko
zanosząc pacierze
rozmawiając życzliwie
słuchając wnikliwie
kochasz uczciwie
pachnę Tobą
miłością przenikliwie

na 12 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki. Koźla. 2023.06.10

tak mało wiemy
o świecie Bożym
i was to nie trwoży
że się nie dowiecie?

w gronie wszystkowiedzących
cynik wszechmogący
zaglądasz innym do portfela
gdy z twojego skąpstwo wyziera

są ludzie, którzy tworzą
zafascynowani
i tacy co odtwarzają
zafiksowani
pasjonaci duszy
ciesząc się tym co ich poruszy
inni znawcy cudzego życia
bo swoje mają szare - do umycia

Cierpliwie Słuchająca
cierpliwie kochająca
troskliwie wspiera
nienarzucająca

na Uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Rokitna, głównej patronki diecezji zielonogórsko - gorzowskiej
ks. Andrzej Hładki. Koźla. 2023.06.10

na Prawdę
sposoby
zabawne
albo okrutne
stosują ludzie
mający intencje malutkie
chociaż z manią wielkości
przyzywają
znajomości
to zadawanie się
z przewrotnymi
kończy się zazwyczaj
powikłaniami
nie tylko zdrowotnymi

kto dużo chce
a mało może
ten kopie, gryzie
niszczy jak może

na upartego osła
jest sprawa
prosta
trzymać na dystans
by cię kopytem złości
nie skopał z przewrotności

łatwo innym serwować
chwytliwe nowości
trudniej posłuchać
Wcielonej Mądrości

dobrze radzić
to dobrze
życzyć
życząc najlepiej
rady
przekładam
na piękna przykłady

na 10 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki. Koźla. 2023.06.04

jesteś ochrzczony?
na ucztę Baranka
listem poleconym
by spożywać - nie tylko oglądać
zaproszony

kto jest koneserem sztuki
płytko, cienko, pobieżnie
słuchając wybiórczo Jezusowej nauki
szybko osądza innych
niemrawo powie, że sam jest winny
ten sztukę rozmienił na sztuki
delektuj się dziełem
pamiętając o Autorze

smakuj w Bożym Ciele
przez Chrzest Święty
jesteś w Chrystusowym Kościele
jako uczestnik na uczcie
lub aktywista przy urnie
prochu
który zapomniałeś
że żyć trzeba
kochając
umierać po trochu
by zjednoczyć się
z Miłością
znowu

na uroczystość NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – Rok A
ks. Andrzej Hładki. Koźla. 2023.06.04

wspominamy rzewnie przeszłość
martwimy się o przyszłość
nie potrafimy kochać dzisiaj
- naucz nas Trójco Najświętsza
czym jest miłość gorętsza

***
piękne lico
licytuje
tym co zasmuca
i z pięknością nie licuje
z wypiekami
skrzętnie
przelicza
czy starczy
i na co zostanie
wylicza
w ekonomii
codzienności
nie dogoni
inflacji
cena
zbawienia
wszystkim rośnie
tylko w Bożych sprawach
mało się zmienia

***
ile razy zamykasz oczy
by je otworzyć z nadzieją
że bliski jest blisko
zbliża się, a nie boczy

tyle razy zaglądasz
z uśmiechem w promieniach
skąpana w słońcu
bo kochany przytulił
łaskawie cię w końcu

nie czekaj kochany
by kochać czasami
czas w miłości
jest nie na czasie
zakochuj się codziennie
z delikatnością pocałunków
nie w wymówek hałasie
troskliwie udzielisz ratunku

zapatrz się w Miłość
żyjącą w zgodzie
co przetrwa wichry
powodzie
zakochaj się
zjednoczony
z kochaną
jak Trójca Święta
jest zakochaną
Bóg jest Miłością
zakochany

na uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – Rok A
ks. Andrzej Hładki. Grabowiec. 2023.05.31

wdzięczności uczymy się całe życie

opromieniony Tobą
Nieskończony
ja uparciuch
skończony
w Tobie Ogniem Miłości
posolony
każdy grzech
jest odpuszczony
zabiegany
troskami
zatroskany
bezsilnością
pokonany
Duchu Ojca i Syna
kochający i kochany
przytul mnie do Serca
jestem przez Ciebie uratowany

***
kiedy ucieszysz się talentami
przeze mnie otrzymanymi
które rozwijam
w Bogu zakochany?
za mało cieszę się tobą
cieszysz się mną?

za długie płytkie rozmowy
zamiast radując się łaskami
zbyt często rozważamy
innych z błędami
oblizujemy się
na myśl jak dobrze
gdy innym jest niedobrze
lubując się cudzymi winami
za i przed nami
ty i ja
sobie podarowani
modlę się z tobą i za ciebie
razem mamy
być w niebie
Duchu Święty
wspólnie wołamy do Ciebie
Panie zmiłuj się nad nami
upartymi grzesznikami

wdzięczności uczymy się całe życie

na Zesłanie Ducha Świętego - Rok A
ks. Andrzej Hładki. Sulechów. 2023.05.22

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.