Rozważania

Rozważanie na XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (ROK B) - 2021

dobro jest piękne
a piękno dobrem ujęte
bije nim serce bardzo przejęte
ostatecznie ma być wniebowzięte

kto decyduje trafnie co jest dobre?
dobrze Ten, który jest dobry
stworzył świat i prawa mądre
dając życie, by człowiek był godny

kto nadaje sens pięknu?
najpiękniej Ten, który jest w jego wnętrzu
zafascynowany nierozdzielną Miłością
dzieli się jednością z ludzkością

bardzo chcę widzieć ludzi, na których patrzę
miła jest powierzchowność – wnętrze też zobaczę
noszący skarby w glinianych szkatułach
głową i sercem wznieśmy się ponad miernoty pułap

jak rycerze w zbroi – zakute łby
próżnej upartości opowiadają bzdury
co troszczą się latami o lotne gołębie
a serc gołębich ani w czynach, ani w gębie

otwórz się na Ewangelię
zamknij na wymyślane fanaberie
otwórz oczy ciała
byś uśmiech ujrzała
otwórz oczy duszy
na Boga, który diabła kruszy
otwórz oczy serca
by unikać złośliwości – to radości morderca

otwórz się otwarcie
na otwierające wołanie
co zrobić, by widzieć ciebie kochanie?
usłysz pytające pytanie
o życie, o miłość, o zmartwychwstanie

ks. Andrzej Hładki, Koźla, 19.10.2021 A.D.

30 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. 2 Tm 1,10b
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mk 10,46b-52
Uzdrowienie niewidomego z Jerycha

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!». Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!».
Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.
A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?».
Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».
Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Oto słowo Pańskie.

NIEWIDOMY Z JERYCHA
„(…) Lecz posłuchajmy, co uczynił ów niewidomy, który miał wzrok otrzymać: „On jeszcze bardziej wołał: «Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną»”. Oto ten, którego tłum upomina, aby milczał, woła tym głośniej, coraz głośniej. Im bardziej dręczą nas myśli światowe, z tym większą gorliwością powinniśmy się modlić. Tłum przeszkadza nam w wołaniu, widma bowiem naszych dawnych grzechów niejednokrotnie gnębią nas i podczas modlitwy. Jednakże jest to konieczne, aby głos naszego serca, im gwałtowniej jest odpędzany, z tym większą siłą nalegał; aby zwyciężył gwałt niedozwolonych myśli i z usilną wytrwałością zwracał się do miłosiernych uszu Pana. Sądzę, że każdy widzi w sobie to, o czym mówimy: gdy bowiem od tego świata zwracamy ducha ku Bogu i chcemy się modlić, wszystko zło uprzednio popełnione z upodobaniem dręczy nas w czasie modlitwy w sposób przykry i uciążliwy. Z największą trudnością ręka świętego pragnienia zdoła usunąć z serca pamięć o nich; tylko z trudnością łzami pokuty potrafi pokonać ich widma.
Jeśli jednak usilnie się modlimy, wtedy zatrzymujemy w duchu przechodzącego Jezusa. Toteż tam dodano: „A Jezus zatrzymawszy się, rozkazał przywieść go do siebie”. Oto stoi, kto poprzednio przechodził: gdy bowiem tłum widziadeł trapi nas, gdy się modlimy, odczuwamy jakby przechodzącego Jezusa. Jeśli jednak usilnie przykładamy się do modlitwy, Jezus staje, aby nam światło przywrócić Bóg pozostaje w sercu i powraca utracone światło.”

GRZEGORZ WIELKI, ŚW. (+ 604). Pisarz łaciński. Wielki papież przełomu starożytności i średniowiecza i wielki nauczyciel Europy, autor licznych listów, podręcznika dla kapłanów, komentarzy do Księgi Hioba i Ezechiela, komentarzy do Ewangelii niedzielnych i sławnych Dialogów, wśród których znajduje się żywot św. Benedykta.

[ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok B”. Wydawnictwo WAM 2014. s. 538]

(grafika/foto)
autor: Alexey_Hulsov
(wybór graf. – paulina kucaba)

 

 

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 159 gości oraz 0 użytkowników.