Rozważania

Rozważanie na XXV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ W CIĄGU ROKU (ROK A) - III

zamyślić się myślami
co Odwiecznego zmierzają drogami
jako że myślenie
przynosi zdziwienie

na brak przebaczenia jest skuteczne rozwiązanie
płaczu głośne i szeptem szlochanie
cierpień duszy i ciała wzmaganie
jest też inne problemu rozsupłanie
w dotyku
szeptu
świeżości łyku
zafascynowanej
bliskości
cechującej postawę
wdzięczności
gdy umiesz czekać
gdy możesz śpiewać
gdy chcesz dziękować

możemy się o wszystko prawować
albo
możemy w dobroci Boga adorować

zakryj me oczy na przewrotność
otwórz je na dobroć
uchroń mnie przed złośliwymi
daj abym mieszkał z życzliwymi
ostrzegaj mnie przed wyrachowanymi karierowiczami
pobudzaj bym tęsknił za cieszącymi się dobrymi uczynkami
zachowaj mnie przed cwaniakami
zachęcaj bym wytrwale modlił się za nich
ratuj mnie przed zatwardziale zawistnymi
podaruj mnie tęskniącym, byśmy byli bliskimi
wspieraj mnie, gdy stanę przed wszystkowiedzącymi
błogosław szczerze w mądrości zasłuchanymi

myśli niech nie będą ospałe
postanowienia wypełnię wytrwale
czyny pobłogosławione – wspaniałe
żyjemy, umieramy, na niebo czekamy
przynosząc Twojemu Imieniu chwałę

na 25 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki, Koźla. 2023.09.19

25 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Dz 16, 14b
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 20, 1-16a
Przypowieść o robotnikach w winnicy

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?”. Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?”. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Oto słowo Pańskie.

NIE BYĆ PEWNYM SIEBIE, ALE I NIE ROZPACZAĆ
„Przerażająco brzmią dalsze słowa: „Bo wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych”. Do wiary wielu przychodzi, ale do królestwa nieliczni zostaną wprowadzeni. Oto jak licznie zebraliśmy się na dzisiejszą uroczystość; wypełniamy mury kościoła, ale kto wie, może tylko nieliczni spośród nas zostaną zaliczeni do trzody Boga? Głos wszystkich wzywa Chrystusa, ale nie wzywa Go życie wszystkich. Wielu jest takich, którzy słowami idą za Bogiem, ale obyczajami od Niego uciekają...
Wielu takich, najdrożsi bracia, w kościele widzicie, których nie powinniście ani naśladować, ani nie wątpić o ich zbawieniu. Jakim jest ktoś dzisiaj, wiemy, ale nie wiemy, jakim będzie jutro. Często można zauważyć, iż kogoś wyprzedzamy dobrymi i licznymi czynami, a jutro zaledwie nadążamy za tym, któregośmy dzisiaj zdawali się wyprzedzać. Gdy Szczepan umierał za wiarę, Szaweł pilnował szat kamienujących. Rękami wszystkich, którzy kamienowali, kamienował ten, który wszystkim ułatwiał kamienowanie, a jednak on przewyższył swymi pracami w Kościele świętym tego, którego, prześladując, uczynił męczennikiem. O dwóch więc rzeczach usilnie myśleć musimy. Ponieważ wielu jest wezwanych, ale mało wybranych, pierwszą rzeczą jest, aby nikt nie był pewny siebie, choć bowiem został powołany do wiary, nie wie jednak, czy zasługuje na wieczne królestwo. Po wtóre zaś nikt nie powinien rozpaczać nad takim, którego widzi pogrążonego w występkach. Nie zna bowiem bogactw miłosierdzia Bożego.”

GRZEGORZ WIELKI, ŚW. (+ 604). Pisarz łaciński. Wielki papież przełomu starożytności i średniowiecza i wielki nauczyciel Europy, autor listów, podręcznika dla kapłanów, komentarzy do Księgi Hioba i Ezechiela, komentarzy do Ewangelii niedzielnych i sławnych Dialogów, wśród których znajduje się żywot św. Benedykta.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok A”. Wydawnictwo WAM 2013. s. 486n]

(grafika/foto) - autor: DanielHannah
grafikę wybrała: paulina kucaba
całość opracował ks. Andrzej Hładki

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 125 gości oraz 0 użytkowników.