Rozważania

Rozważanie na XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ W CIĄGU ROKU (ROK A) - III

nie tylko dbamy
by się śmiecie nie walały
warto zadbać o serce czyste
i intencje przejrzyste

przyzwoicie
razem chcemy przeżyć to życie
by się nie ześwinić
by się za często nie pomylić
a myląc się, powrócić - przebaczać
i serce dawać...

(ks. Andrzej Hładki, 2023-09-22)

***
ciepłe
serdecznie
wręcz gorące
życzenia
spełnienia
byś złamał sobie nogę
nie jedną
chętnie pomogę
usłużnie podstawię
swoją - bo mogę
to takie ludzkie
nieludzkie pukanie się w głowę
może coś tam zostało
niemało
dało
gdy czekało że dadzą
doradzą
ale ja chyba panu i pani wadzę?
nic na to nie poradzę
już odchodzę
na tej przetrącony nodze
pokuśtykam
zmykam ci z oczu
by ci się lepiej spało
w świadomym śnieniu
w zadowoleniu
że przeszkodziłeś w zbawieniu
w międzyczasie
przegapiłeś promocje
na dobre emocje
i tylko truchło
zostało
zgniłymi ambicjami
zajechało

mądrym i rozsądnym
- mimo usłużnych
karykatur różnych –
dobro się udało
wcześnie nad ranem
z otwartą raną
już na zawsze
zmartwychwstało

na 26 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki, Koźla. 2023.09.30

26 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. J 10, 27
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 21, 28-32
Nawrócenie prowadzi do zbawienia

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?». Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Oto słowo Pańskie.

GRZESZNICY I SPRAWIEDLIWI
„Pewien człowiek miał dwóch synów i przystępując do pierwszego powiedział: «Idź dzisiaj pracować na mojej winnicy». On zaś odpowiadając, rzekł: «Nie chcę». Ale następnie opamiętał się i poszedł. Przystępując do drugiego rzekł podobnie, a ów odpowiedział: «Idę, Panie», i nie poszedł”. Ci dwaj synowie to ci sami, co zostali opisani w przypowieści Łukasza (Łk 5, 21–32): dobry i rozpustnik, o których mówi prorok Zachariasz: „Wziąłem sobie dwie rózgi: jedną nazwałem znakomitością, drugą – biczem. I pasłem stado” (Za 11, 7). Jako pierwszemu ludowi pogan powiedziano przez zapoznanie go z prawem naturalnym: „Idź i pracuj w mojej winnicy”, to znaczy: Nie czyń drugiemu tego, czego nie chcesz, by tobie czyniono. On jednak z pychą odpowiedział: „Nie chcę”, ale później, gdy przyszedł Pan, dokonawszy pokutę, począł pracować w winnicy Pańskiej i pracą poprawił swój upór w mowie. Drugim synem jest naród żydowski, który odpowiedział Mojżeszowi: „Cokolwiek powie nam Pan, wykonamy” (Wj 24, 3), lecz nie poszedł do winnicy i po zabiciu Syna Ojca rodziny uznał się dziedzicem.”

HIERONIM, ŚW. (347–419). Pisarz łaciński, doktor Kościoła. Po burzliwym życiu osiadł w Betlejem i tam przebywał do śmierci. Był znakomitym egzegetą: jemu zawdzięczamy „Wulgatę” – częściowy przekład nowy, częściowe poprawienie starego tłumaczenia Biblii. Napisał liczne komentarze biblijne. Pozostawił wiele listów, traktatów teologicznych i innych prac, m.in. przekład pism Orygenesa i pachomiańskich pism monastycznych.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok A”. Wydawnictwo WAM 2013. s. 496n]

(grafika/foto) - autor: Squirrel_photos
grafikę wybrała: paulina kucaba
całość opracował ks. Andrzej Hładki

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.