Rozważania

Rozważanie na XXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ W CIĄGU ROKU (ROK A) - III

jak zakochiwać się nieustannie
w prawdzie o życiu i śmierci?
patrząc ku niebu odważnie
co w dłoniach otwartych się mieści
słuchając by usłyszeć
mówiąc by dotarło
szlakiem Miłości przetartym
kto szuka szczęścia
na podpowiedzi jest otwarty
by wybierając dziś
jutro nie tłuc głową
w mur
słów
z których nie wypływa nic

mądrzejszym jest kto proponuje
niż ten kto uszczypliwie szkaluje
jeśli nie umiesz
ucz się
jeśli nie chcesz
przebudź się
jeśli musisz
ucisz się
jeśli skłócisz
zastanów się
jeśli wspierasz
ciesz się
jeśli prowadzisz
zasłuchaj się
każda chwila jest najlepsza
by zakochać się od wnętrza
każdy dotyk jest czuły
gdy troskliwie jest miły
przestań pielęgnować żale, bóle
więcej serdecznej życzliwości okazuj w ogóle

na 23 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki. Żary. 2023.09.07

23 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. 2 Kor 5, 19
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą.
nam zaś przekazał słowo jednania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 18, 15-20
Upomnienie braterskie

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

Oto słowo Pańskie.

WŁADZA KAPŁANÓW
„Kto zważy tak wielką rzecz, że człowiek obleczony w ciało i krew może zbliżyć się do świętej i czystej Istoty, ten zobaczy dobrze, jak wielkim zaszczytem obdarzyła kapłanów łaska Ducha. Przez nich bowiem to wszystko się spełnia, a również i inne rzeczy, których nie można uważać za mniejsze, gdy się weźmie pod uwagę władzę kapłanów i nasze zbawienie. Ci, co zamieszkują ziemię i na niej pędzą żywot, zostali posłani, by szafować niebieskimi skarbami, i otrzymali moc, jakiej nie dał Bóg aniołom i archaniołom. Nie do nich bowiem powiedziano: „Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie” (Mt 18, 18). Władcy ziemscy mają moc wiązania, ale tylko ciał; te zaś więzy dotykają samej duszy i przebijają niebiosa. Co czynią kapłani na ziemi, Bóg zatwierdza w niebie. Pan idzie za wyrokiem sług.
Czy nie dał On im wszelkiej niebieskiej władzy? Powiedział przecież: „Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane” (J 20, 23). Któraż władza większa jest od tej? „Cały sąd oddał Ojciec Synowi” (J 5, 22), a Syn oddał go kapłanom. Jak gdyby do nieba byli przeniesieni, jak gdyby ludzką naturę wyzuli i wolni od naszych słabości zostali wyniesieni do tak wielkiej godności. Gdyby król użyczył komu z poddanych takiej mocy, że mógłby według upodobania każdego wtrącać do więzienia i znowu go wypuszczać, uważano by go za wielkiego i podziwiano. A ten, który o wiele większą godność otrzymał od Boga – o ile niebo cenniejsze jest od ziemi a dusza od ciała – zdaniem niektórych tak małą otrzymał władzę, że niejeden spośród zaszczyconych zdaje się gardzić darem. Co za szaleństwo! Bo szaleństwem wyraźnym jest lekceważenie tak wielkiej władzy, bez której nie osiągniemy zbawienia i obiecanych dóbr”.

JAN CHRYZOSTOM [ZŁOTOUSTY], ŚW. (ok. 350–407). Pisarz grecki. Doktor Kościoła. Był największym mówcą Wschodu chrześcijańskiego, stąd jego przydomek „Złotousty”. Otrzymał doskonałe wykształcenie retoryczne u poganina Libaniosa, następnie, po pobycie na pustyni, został kapłanem i kaznodzieją w Antiochii, gdzie zdobył sławę świetnego mówcy. Wiele mów to komentarze do ksiąg ST i NT (listy Pawłowe). Tam powstał dialog O kapłaństwie. Dzięki sławie mówcy został powołany na arcybiskupa Konstantynopola, gdzie naraziwszy się dworowi cesarskiemu, został skazany na wygnanie. Przepędzany z miejsca na miejsce, chory, umarł z wycieńczenia ze słowami „Bogu za wszystko dzięki”.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok A”. Wydawnictwo WAM 2013. s. 466n]

(grafika/foto) - autor: StockSnap
grafikę wybrała: paulina kucaba
całość opracował ks. Andrzej Hładki

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.