Rozważania

Rozważanie na XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ W CIĄGU ROKU (ROK A) - III

znosząc mężnie śmiertelne choroby
kobieta jak dotknięcie anioła
leczącego ciała i serca
zeszłego wieczoru w godzinnej
rozmowie – wyznaniu
przyznała, że był czas
iż żyła DOBRZE, ALE BEZ SENSU

zawstydziła mnie czy aby
chwilami nie ma takiego czasu
gdy żyję dobrze, ale bez sensu

bo każda kropla potu,
krwi,
łez
przelana z miłością
zbawia świat…

liczne zombi – chodzą, jedzą, planują,
śpią, kochają się, umierają,
niby dobrze, ale bez Sensu
- dokąd biegniesz? Po co kolejny
kredyt – nie tylko zaufania u ludzi
- dokąd dojdziesz walcząc o uznanie
w szczeblach? – nie tylko hierarchii.

życie i śmierć… ma Sens, ma sens
Logos – Sens
służymy z Miłością Miłości,
albo mówimy o Miłości
powołując się tylko na Miłość
Logos – Sens – uczy nie tylko żyć dobrze
ale i z NIM – z SENSEM.

na 21 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki. Żary. 2017.08.26

21 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 16, 18
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 16, 13-20
Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie? ».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Oto słowo Pańskie.

BŁOGOSŁAWIONY SZYMON
„Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. On zamieszkuje w sercach skierowanych ku niebu i oświeca je światłem prawdy. „Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25); do nich także należy Piotr, nie napełniony pychą, ale pokorny. Dlatego Piotr jest błogosławiony, a imię jego tłumaczy się „posłuszny”; Bar Jona znaczy „syn Jana”, Jan natomiast tłumaczy się: „łaska Boga”; cnota zaś posłuszeństwa pochodzi z łaski Bożej. „Błogosławiony” – [to określenie Pana] zostało oparte na poznaniu i umiłowaniu Piotra, to jest na wierze i miłości. Jedna z nich jest pierwszą pomiędzy cnotami, druga najważniejszą. Obydwu zażądał od Piotra: wiary, gdy udzielał mu kluczy; miłości, gdy mu powierzył owce (J 21, 15).”

INNOCENTY III (+ 1216). Pisarz łaciński. Papież należący do najważniejszych postaci średniowiecza. Był kanonistą. Za jego panowania odbył się IV Sobór Laterański.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok A”. Wydawnictwo WAM 2013. s. 441]

(grafika/foto) - autor: geralt
całość opracował ks. Andrzej Hładki

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 183 gości oraz 0 użytkowników.