Rozważania

Rozważanie na PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (ROK A) - II

pachnie światłem dobroci
na myśl z tęsknotą
co dzieciństwo ozłoci
zmierzających ku dojrzałości drogą
dojrzewamy do wieczności
idąc wytrwale suchą nogą
przez fale przeciwności
dobre słowa delikatnym dotykiem pomogą
uczynne wspierają życzliwości
odpoczywam w cieniu nieprzemijalności
gdy obawy o jutro
dzisiaj tak jak wczoraj
męczą, ale nie zmogą

jest to obecność święta - miłości
jest to obecność bliska - czułości
jest to obecność wymagająca - czujności
jest to obecność przemieniająca - w codzienności
Pańskie Przemienienie jest zaproszeniem
do posłuchania Tego, Który Jest Zbawieniem

***
chrześcijanin “fit”
był i znikł

chrześcijanin “cool”
bardziej jest jak król

chrześcijanin “the best”
będzie ambitniejszy niż jest

chrześcijanin, który patrzy na innych z góry
jest nie do odmienienia
jeśli nie spotka się na Górze Przemienienia

Krzyż i Zmartwychwstanie
się staje
znakiem naszego uświęcenia

***
mimo ciemności niepewnej
poobijanej pytaniami zażyłości
ze sobą, z tobą
i z inną osobą
zostaje smak pocałunku
którym odurzasz mocniej od trunku

na Przemienienie Pańskie - święto
ks. Andrzej Hładki. Koźla. 2023.08.05

6 sierpnia
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Święto

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 17, 5c
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA W ROKU A Mt 17, 1-9
Twarz Jego zajaśniała jak słońce

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!». Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

Oto słowo Pańskie.

TAJEMNICA PRZEMIENIENIA
„Najmilsi! Przeczytany ustęp z Ewangelii, budząc przez zewnętrzny zmysł słuchu naszą wewnętrzną świadomość, wzywa nas do zrozumienia wielkiej tajemnicy. Łatwiej cel osiągniemy rozważywszy naprzód to, co bezpośrednio przed tym (ustępem) opowiada Ewangelia. Zbawiciel ludzkości, Jezus Chrystus, zakładając taką wiarę, co grzesznych do sprawiedliwości a zmarłych do życia powołuje, chciał i drogą nauczania, i uderzającymi cudami przekonać uczniów swoich o tym, że należy Go uważać za jednorodzonego Boga i za człowieczego Syna zarazem. Jedno bez drugiego na nic by się nie zdało w sprawie zbawienia: zarówno szkodliwym byłoby wierzyć, że Pan Jezus jest tylko Bogiem a nie Człowiekiem, jak przyjmować, że Człowiekiem jest tylko, a nie Bogiem zarazem. Tymczasem jedno i drugie należy wyznawać, ponieważ jest w nim i przebóstwione człowieczeństwo, i uczłowieczona Boskość. Aby tedy umocnić w swoich uczniach panowanie tej tak koniecznej do zbawienia prawdy wiary, zagadnął ich Pan, aby się wypowiedzieli – a różne co do tego były opinie ludzkie – za kogo oni sami Go mają i co o Nim sądzą. Wtedy apostoł Piotr, przezwyciężając dzięki światłu Ojca Niebieskiego ograniczoność zmysłów i czysto ludzkie patrzenie, oczyma ducha dojrzał w Nim Syna Boga żywego. I wyznał swoją wiarę w majestat Bóstwa właśnie dlatego, że sięgał wzrokiem poza postać z ciała i krwi złożoną...”

LEON WIELKI, ŚW. (+ 460). Pisarz łaciński. Doktor Kościoła. Wielki papież epoki najazdów barbarzyńskich: ocalił Rzym przed Atyllą, nie zdołał jednak uchronić przed Alarykiem. Autor pięknych homilii liturgicznych i licznych listów, z których poznajemy życie i problemy tych czasów. Reformator życia Kościoła. Tzw. „Sakramentarz Leoniański” zawiera modlitwy także z jego czasów, choć nie jest jego dziełem.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok A”. Wydawnictwo WAM 2013. s. 110n]


(grafika/foto) - autor: Clker-Free-Vector-Images
całość opracował ks. Andrzej Hładki

 

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 166 gości oraz 0 użytkowników.