Rozważania

Rozważanie na XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ W CIĄGU ROKU (ROK A) - III

starannie przyglądaj się
własnej duszy
to mądrości uczy
kto szuka dziury w całym
w myśleniu płytkim jest i małym

słowem ognistym z miłości
czynem szlachetnym z radości
modlitwą ofiarną ku wieczności
wspieram pogubionych
także tych, którzy mniemają
że się dobrze mają

- słowa pięknem prześwietlone
- czyny dobrocią przepełnione
- modlitwy obecnością Boga otoczone
tak bardzo są nam potrzebne
i tak często są wyszydzone
Boże niech moje będą
błogosławione

tak wierzyć w upalny dzień z parasolem
deszczem łaski serce będzie zroszone
tak ufać w samotności stłoczonych z nawigatorem
Ducha podpowiedzi sumienie będzie utwierdzone
tak kochać w Miłości codziennie zjednoczonej z prekursorem
pocałunków czułych - życzliwych będzie przymnożone

prostym słowem
przeplatanym
dobrocią
zahartowanym
zmaganiem
zapytam:
byłeś ochrzczony?
i co?
dalej jesteś w łasce zanurzony?

na 13 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki. Koźla. 2023.06.19

13 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. 1 P 2, 9
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem.
Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał do swojego przedziwnego światła.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 10, 37-42
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

Oto słowo Pańskie.

ZŁÓŻ BOGU OFIARĘ Z SAMEGO SIEBIE
„Złożyć Bogu w ofierze syna, córkę, zwierzęta, bogactwa roli – wszystko to są rzeczy zupełnie zewnętrzne. Złożyć Bogu siebie w ofierze i podobać się Mu nie przez zasługi dla jakiegoś innego bytu, ale przez własne – to przekracza w swej wielkości i wyniosłości wszelkie inne ślubowanie i kto tak postępuje, jest naśladowcą Chrystusa. Bo Bóg dał człowiekowi ziemię, morze i co ono zawiera, aby mu służyły (Dz 14, 5). Bóg dał człowiekowi na służbę niebo, słońce, księżyc wraz z gwiazdami. Udziela On ludziom deszczu, zsyła wiatr i to, co wszechświat zawiera. A po tym wszystkim dał w końcu samego siebie. „Bóg bowiem tak umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna” (J 3, 16) za życie świata. Co więc wielkiego czyni człowiek, gdy złożył siebie samego w ofierze Bogu, który pierwszy siebie samego złożył w ofierze?”

ORYGENES (158–254). Pisarz grecki. Wielki egzegeta i genialny teolog aleksandryjski. Swymi pracami filologicznymi położył podwaliny pod egzegezę. Komentował Pismo św. w popularnych homiliach i uczonych komentarzach. Położył podwaliny pod teologię dogmatyczną (O zasadach), zwalczał pogan (Przeciw Celsusowi), pisał dzieła ascetyczne. Większość jego dzieł uległa zniszczeniu w późniejszych sporach dotyczących nie zawsze dobrze zrozumiałych treści dogmatycznych.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok A”. Wydawnictwo WAM 2013. s. 359]

(grafika/foto) - autor: NoName_13
grafikę wybrała: paulina kucaba
całość opracował ks. Andrzej Hładki

 

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 196 gości oraz 0 użytkowników.