Rozważania

Rozważanie na XII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ W CIĄGU ROKU (ROK A) - III

koncert życzeń
bywa serwowany
w Kościele
szybko życząc zdrowia
pieniędzy - liczba mnoga
szczęścia -
masz szczęście
gdy się dowiesz
czym jest istotnie -
częściej
goręcej
koncert życzeń
bywa
urządzany
w Kościele
życząc sobie
co kto chce
co mu ślina
na niewyparzony język podpowie

koncert życzeń
podarowanych
cichym szeptem
także w Kościele
gdy Cierpliwie Słuchająca
powie
co mogą zrobić
kochani uczniowie
życzenie
staje się prośbą
rozkaz
podpowiedzią
a marzenie
spełnieniem
o niebie
gdy wiesz co w tobie
dzięki Bogu
się dzieje

modlitwa to nie koncert życzeń
to pytanie się Boga
o Jego zdanie

***
mam nadzieję
że życzysz szczerze
robiąc wszystko
zanosząc pacierze
rozmawiając życzliwie
słuchając wnikliwie
kochasz uczciwie
pachnę Tobą
miłością przenikliwie

na 12 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki. Koźla. 2023.06.10

12 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. J 15, 26b. 27a
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Świadectwo o mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 10, 26-33
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.

GORLIWOŚĆ APOSTOŁÓW
„(…) gdy w sercu przeważa żądza chwały nad bojaźnią i miłością Bożą, staje się ona wadą tak przeciwną świętej wierze, że Pan powiedział: „Jak możecie wierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga” (J 5, 44). Podobnie o takich, co uwierzyli weń, a bali się Go otwarcie wyznać, tak mówi Ewangelista: „Umiłowali chwałę ludzką więcej niż Boską” (J 12, 43).
Nie tak czynili święci Apostołowie. Przepowiadając imię Chrystusa tam, gdzie nie tylko uznania nie znajdowało, ale było pogardzane, apostołowie pomni na słowa Mistrza dobrego i Lekarza dusz: „Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” albo „przed aniołami Bożymi” (Mt 10, 33) nie ulegli trwodze i pomimo złorzeczeń i naigrawań, pomimo najcięższych prześladowań i okrutnych mąk przepowiadali ludziom zbawienie wbrew ich zaciekłym przeciwnikom. A gdy przez głoszenie Boskiej nauki, przez ich czyny oraz życie święte zostały przez nich niejako podbite twarde serca ludzkie i pokój sprawiedliwości w nich zakwitł, w następstwie czego zakwitła chwała ich wielka w Kościele Chrystusowym, bynajmniej nie spoczęli na laurach, bo nie uważali chwały za cel swoich świętych wysiłków.”

AUGUSTYN, ŚW. (354–430). Pisarz łaciński. Doktor Kościoła. Największy teolog starożytności chrześcijańskich. Pochodził z Afryki, otrzymał wykształcenie retoryczne. Po burzliwej młodości nawrócił się w Mediolanie pod wpływem św. Ambrożego – opis wydarzenia znajdziemy w autobiografii „Wyznaniach”. Powrócił do Afryki, gdzie został biskupem w Hipponie i stał się przywódcą episkopatu afrykańskiego. Napisał bardzo wiele dzieł. Odegrał ważną rolę w formowaniu teologii Trójcy św., łaski, sakramentów, teologii historii, egzegezy. Jego mowy uderzają pięknem i prostotą. Wywarł i wywiera dotąd wielki wpływ na myśl europejską.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok A”. Wydawnictwo WAM 2013. s. 348]


(grafika/foto) - autor: pompi
grafikę wybrała: paulina kucaba
całość opracował ks. Andrzej Hładki

 

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.