Rozważania

Rozważanie na UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA, ROK A (III) - (tzw. Boże Ciało)

jesteś ochrzczony?
na ucztę Baranka
listem poleconym
by spożywać - nie tylko oglądać
zaproszony

kto jest koneserem sztuki
płytko, cienko, pobieżnie
słuchając wybiórczo Jezusowej nauki
szybko osądza innych
niemrawo powie, że sam jest winny
ten sztukę rozmienił na sztuki
delektuj się dziełem
pamiętając o Autorze

smakuj w Bożym Ciele
przez Chrzest Święty
jesteś w Chrystusowym Kościele
jako uczestnik na uczcie
lub aktywista przy urnie
prochu
który zapomniałeś
że żyć trzeba
kochając
umierać po trochu
by zjednoczyć się
z Miłością
znowu

na uroczystość NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – Rok A
ks. Andrzej Hładki. Koźla. 2023.06.04

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA, ROK A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 6, 51ab
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA J 6, 51-58
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Nikodema:
Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata».
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

Oto słowo Pańskie.


KTO POŻYWA CIAŁO MOJE, MA ŻYCIE WIECZNE
„Sprzeczali się tedy Żydzi między sobą, mówiąc: Jakże może On nam dać ciało swoje na pokarm?” (J 6, 52nn). Sprzeczali się oczywiście między sobą, bo chleba zgody nie pojmowali ani pożywać go nie chcieli; ci bowiem, którzy taki chleb pożywają, nie kłócą się między sobą, bo składając się z wielu, jesteśmy jednym chlebem, jednym ciałem. Przez ten chleb Bóg sprawia jednomyślność w domu.
Ci, którzy kłócili się, pytali się nawzajem, jak Pan może dać swoje ciało na pokarm. Nie zaraz jednak słyszą odpowiedź. Najpierw im powiedziano: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeślibyście nie pożywali Ciała Syna Człowieczego i nie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie”. Jak się ten chleb spożywa i na czym polega owo spożywanie, tego nie wiecie, jednakże: „Jeśli byście nie pożywali Ciała Syna Człowieczego i nie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie”. To oczywiście powiedziano nie do umarłych, ale do żyjących.”

AUGUSTYN, ŚW. (354–430). Pisarz łaciński. Doktor Kościoła. Największy teolog starożytności chrześcijańskich. Pochodził z Afryki, otrzymał wykształcenie retoryczne. Po burzliwej młodości nawrócił się w Mediolanie pod wpływem św. Ambrożego. Powrócił do Afryki, gdzie został biskupem w Hipponie i stał się przywódcą episkopatu afrykańskiego. Napisał bardzo wiele dzieł. Odegrał ważną rolę w formowaniu teologii Trójcy św., łaski, sakramentów, teologii historii, egzegezy. Wywarł i wywiera dotąd wielki wpływ na myśl europejską.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła prowadzą przez święta roku kościelnego”. Wydawnictwo WAM 2015. s. 289]

(grafika/foto)
autor: prettysleepy1
grafikę wybrała: paulina kucaba
całość opracował ks. Andrzej Hładki

 

 

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 152 gości oraz 0 użytkowników.