Rozważania

Rozważanie na UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, ROK A (III)

wspominamy rzewnie przeszłość
martwimy się o przyszłość
nie potrafimy kochać dzisiaj
- naucz nas Trójco Najświętsza
czym jest miłość gorętsza

***
piękne lico
licytuje
tym co zasmuca
i z pięknością nie licuje
z wypiekami
skrzętnie
przelicza
czy starczy
i na co zostanie
wylicza
w ekonomii
codzienności
nie dogoni
inflacji
cena
zbawienia
wszystkim rośnie
tylko w Bożych sprawach
mało się zmienia

***
ile razy zamykasz oczy
by je otworzyć z nadzieją
że bliski jest blisko
zbliża się, a nie boczy

tyle razy zaglądasz
z uśmiechem w promieniach
skąpana w słońcu
bo kochany przytulił
łaskawie cię w końcu

nie czekaj kochany
by kochać czasami
czas w miłości
jest nie na czasie
zakochuj się codziennie
z delikatnością pocałunków
nie w wymówek hałasie
troskliwie udzielisz ratunku

zapatrz się w Miłość
żyjącą w zgodzie
co przetrwa wichry
powodzie
zakochaj się
zjednoczony
z kochaną
jak Trójca Święta
jest zakochaną
Bóg jest Miłością
zakochany

na uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – Rok A
ks. Andrzej Hładki. Grabowiec. 2023.05.31

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, ROK A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Ap 1, 8
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA J 3, 16-18
Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Oto słowo Pańskie.

TRUDNOŚĆ WYRAŻENIA TRÓJCY
„Jeśli więc ktoś chce dla potrzeb dyskusji przyjąć jakieś oznaczenie... tak, by móc jednym określeniem odpowiedzieć na pytanie: kto są ci Troje, i chce odpowiedzieć: trzy Substancje albo trzy Osoby, to niechaj odsunie od tego wszelkie pojęcie masy i rozciągłości, różnorodności jakiejś lub niepodobności, które mogłyby nasuwać myśl, że coś tu jest mniejsze lub większe od drugiego. Niech w ten sposób unika tak pomieszania Osób, jak i rozróżnień wprowadzających jakąś nierówność. Jeśli nie możemy zrozumieć, to przez wiarę przyjmujmy, aż zajaśnieje w naszych sercach Ten, który powiedział przez Proroków: „Jeśli wierzyć nie będziecie, nie zrozumiecie” (Iz 7, 9).”

AUGUSTYN, ŚW. (354–430). Pisarz łaciński. Doktor Kościoła. Największy teolog starożytności chrześcijańskich. Pochodził z Afryki, otrzymał wykształcenie retoryczne. Po burzliwej młodości nawrócił się w Mediolanie pod wpływem św. Ambrożego. Powrócił do Afryki, gdzie został biskupem w Hipponie i stał się przywódcą episkopatu afrykańskiego. Napisał bardzo wiele dzieł. Odegrał ważną rolę w formowaniu teologii Trójcy św., łaski, sakramentów, teologii historii, egzegezy. Wywarł i wywiera dotąd wielki wpływ na myśl europejską.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok A”. Wydawnictwo WAM 2013. s. 237n]

(grafika/foto)
autor: Myriams-Fotos
grafikę wybrała: paulina kucaba
całość opracował ks. Andrzej Hładki

© Kartka z liturgii. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.