Rozważania

Rozważanie na XIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (ROK B) - 2021

jak patrzeć oczami zaciągniętymi chmurami
słońce zawsze świeci, nie zawsze lśni nad nami
gdy nie widzisz sensu poszukiwania
jak odkryjesz wartość czekania?

skończą się nieskończone pomysły
wyczerpią kopalnie głębinowe pieniędzy
w obliczu przemijania możesz odkryć boskie zamysły
gdy znajdziesz się w drodze – z ziemią i niebem pomiędzy

przestań stawiać życiu wymagania
masz patronów, aniołów gotowych do pomagania
lecz nic nie pomoże zastęp aniołów
temu kto nie słucha i na miłość ogłuchł

pochyliły się ku nieznanemu
myśli ofiarowane temu
kto z nimi umie milczeniem dojść do słów wielu
złoto obecności innych, jako celowości ku niemu

nieporadnie z nieporadności
słuchamy dobrych rad
lub słuchamy tego co mówi świat
świt rozstrzygnie wyhodowane zawiłości

nakarmiliśmy się sobą
zamiast Tobą
pozjadaliśmy łapczywie święte księgi
zamiast je trawić dokładnie z Twojej ręki

ukrzyżowaliśmy Ciebie pychą
zamiast pokornie zasłuchać się cicho
mówimy Bogu jaki jest i ma być
ON JEST, KTÓRY JEST – nie da się zbyć

kto nie pochyli się nad tajemnicą śmierci
nie umie docenić codziennego życia
tego że jeszcze słońce mu świeci
masz jeszcze szansę wielowymiarowego bycia

z odwagą budzę się co rano
dziękując, że mnie ratujesz świętą raną
sami depczący i podeptani – poranieni
dzięki Tobie jesteśmy uzdrowieni

ks. Andrzej Hładki, Koźla 2021-07-01

14 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Łk 4, 18
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Duch Pański spoczywa na Mnie,
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mk 6, 1-6
Jezus lekceważony w Nazarecie

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?». I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Oto słowo Pańskie.

TAJEMNICA NARODZENIA
„Zobaczymy więc tu, jako źródło zrodziło nasze nowe słońce. Jest to prawda: zrodziło się z Boga, jest więc synem Bóstwa, mówię, nienaruszonego, czystego, niepokalanego. Rozumiem wyraźnie tajemnicę: dlaczego bogate narodzenie z niepokalanej Maryi, bo i pierwsze narodzenie było nieskalane. Pierwsze narodzenie było chwalebne, drugie więc nie mogło być hańbiące, to jest: jak dziewiczo narodził Go Bóg, tak zrodziła Go również Dziewica Maryja.
Jest jednak napisane, że miał On ojca wśród ludzi, jak czytamy w Ewangelii, faryzeusze mówili: „Czyż On nie jest synem Józefa rzemieślnika i czyż Matką Jego nie jest Maryja?” (Mt 13, 55). Czy widzisz tajemnicę zawartą w tych słowach? Ojciec Chrystusa jest nazwany rzemieślnikiem, i, zaiste, jest rzemieślnikiem, Bóg Ojciec, który zbudował dzieło całego świata.”

MAKSYM Z TURYNU, ŚW. (IV/V w.). Biskup Turynu, autor dużego zbioru krótkich, prostych i żywych homilii.

[ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok B”. Wydawnictwo WAM 2014. s. 372]

(grafika/foto)
autor: fietzfotos

 

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.