Rozważania

Rozważanie na UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, ROK B - 2021

razem nie jest łatwo
rozstać się jest trudno
bliskość co smakuje nie nudno
gdy myśli nieme o brzasku odgadną

wczytuję się w polecenia
dane do zbawienia
szukam dziś nie dogmatów
Prawdy na którą jestem gotów?
mamy tyle zapisanych definicji
sami nie zdefiniowani w sobie
wiedząc co robić – jednak ręce opuszczone obie
Miłość niespotykana
niespotykanie pomijana
tak dobrze nawet niedobrym znana
przeanalizowana i opisana
manifestująca się we mnie i w tobie
przemilczana
w sakramentach połykana
przez codzienne wybory
uwięziona
przewrotnością kneblowana
zanurzony w jej Osobach
opieczętowany w bożych sposobach
prowadzony na czasu drogach
wiesz jaki On JEST
wiesz ile chcesz
z wiedzy co ku nicości bieży
zostaną tylko strzępy myśli i relikty odzieży
którą przykrywaliśmy głupotę z próżnością
na potem kiedy przyjdzie rozmawiać z nicością
kto nie zaprzyjaźnił się z Obecnością
ten wylicytował samego siebie na samotność wiecznością

ks. Andrzej Hładki, Koźla 28.05.2021

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, ROK B

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Ap 1, 8
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 28, 16-20
Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak wątpili.
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Oto słowo Pańskie.


WIARA I CHRZEST
„Czy wiara nie wystarcza, że aż potrzebny jest jeszcze chrzest? Abraham podobał się Bogu przez wiarę, a nie przez jakiś tam sakrament wody. Lecz właśnie we wszystkich rzeczach tak już jest, że późniejsze czyny wykańczają dzieło, a to, co następuje, ma większe znaczenie od tego, co wcześniejsze. Przed męką i zmartwychwstaniem Pana sama wiara wystarczała do zbawienia. Skoro jednak u wierzących wiara objęła Jego narodzenie, mękę i zmartwychwstanie, wówczas została wzbogacona również o tajemnicę, pieczęć chrztu, która stała się dla dawnej, nagiej wiary jakby szatą, nie może bowiem już istnieć bez prawa. Ustanowiono przecież prawo chrztu i określono jego formę: „Idźcie – powiada – nauczajcie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Temu zaś prawu dodano to określenie: „Jeśli się kto nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie wejdzie do królestwa niebieskiego” (J 3, 5). Ono właśnie zespoliło wiarę z koniecznością chrztu. I stąd wszyscy wierzący przyjmują chrzest”.

TERTULIAN (+ ok. 220). Pisarz łaciński. Był twórcą języka łacińskiego teologicznego a zarazem jednym z wielkich pisarzy chrześcijańskich i teologów przełomu II i III w. Po przyjęciu chrześcijaństwa stał się jego gorącym obrońcą, następnie przystępuje do sekty montanistów, a w końcu tworzy własną sektę i zwalcza Kościół.

[ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok B”. Wydawnictwo WAM 2014. s. 228]

(grafika/foto)
Autor: juergen_s

 

 

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.