Rozważania

Rozważanie na XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ W CIĄGU ROKU (ROK A) - 2020

wierzący w Boga, czy wierzący Bogu?
wierzący w Najświętszy Sakrament
kłócą się czy na rękę, czy do ust – sieją zamęt
a On chce mieszkać w sercu
i nie być tylko miejscowym znieczuleniem
lecz życiem wiecznym w Tobie – zbawieniem

wierzący w słowo Boże
a czy odkrywający, medytujący Słowo Boże?
wierzący w świętą obecność w liturgicznym zgromadzeniu
a czy szanujący siebie jako dzieci Boże o każdej porze?
wierzący, że Bóg przychodzi na ziemię na słowa kapłana
a czy zatroskani, życzliwi o tego, który idzie w imię Pana?
wierzący w krzyż Twój i święte rany
a czy naśladujący ewangeliczne rady?

szumem anielskich skrzydeł w bezszelestnej mowie
daj mi być blisko Ciebie Miłości – chwycić w dłonie obie
tak tulić Cię z miłością głodnych pocałunków
by pachnieć myślą o Tobie i czekać ratunku
od nieczułości co skrobie
groby zardzewiałe w głowie
od złości co dłubie
dziury w serca próbie
od bezsilności co rozkłada
na drobne elementy tego, który upada
od próżności mielącej językiem
popsute myśli krzywej pobożności pewnikiem
od osądów szybszych niż błyskawica
co dają pewność wątpliwej intencji „ale”-katolika

znajdź nas na polach gubiących zasięg
odkryj w nas to co przyjęliśmy w chrzcielnym czasie

ks. Andrzej Hładki - Koźla 27.06.2020

 

13 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. 1 P 2, 9
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem.
Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał do swojego przedziwnego światła.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 10, 37-42
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

Oto słowo Pańskie.


NIE PRZEDKŁADAĆ NAD NIEGO NICZEGO
„Kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny” (Mt 10, 37). Chociaż oziębli i opieszali ludzie uważają, że to zdanie należy zachowywać jedynie w czasie prześladowań. Jakby rzeczywiście istniał taki czas, w którym należałoby coś przedkładać nad Boga, albo jakby ten, który w czasie prześladowania powinien uważać Chrystusa za cenniejszego od wszystkiego innego, a w pozostałym czasie winien uznawać Go za mniej wartościowego. Jeśliby tak było, zawdzięczalibyśmy miłość Boga prześladowaniom, nie wierze. A zatem moglibyśmy kochać tylko wtedy, gdy prześladowaliby nas bezbożni, a przecież w czasie pokoju winniśmy miłować Boga nawet bardziej, a już na pewno nie mniej. Chociaż dlatego powinniśmy bardziej kochać Boga, że nie dopuścił, byśmy byli doświadczani ze strony ludzi. On postępuje z nami z łagodnością najpobożniejszego i najdelikatniejszego ojca, który pragnie raczej, żebyśmy w czasie pokoju ukazywali naszą wiarę przez pobożne uczynki, niż byśmy w czasie prześladowania udowadniali ją przez cierpienia ciała. A zatem jeśli nie należy niczego przedkładać nad Niego, kiedy źle się z nami dzieje, to tym bardziej teraz nie należy tego robić, skoro dzięki [Jego] dobroci zdobywamy większe zasługi.”

SALWIANUS (ok. 400 – ok. 480). Pisarz łaciński. Mnich w klasztorze w Lerynie, autor dzieła O rządach Bożych, w którym bezlitośnie krytykuje ówczesne stosunki.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok A”. Wydawnictwo WAM 2013. s. 360]

(grafika/foto)
autor: Bru-nO

 

 

© 2015 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.