Rozważania

Rozważanie na Uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (2019)

kolorami czeszącymi stopnie
którymi wspina się i skłania
odrobina nieba w pejzażu słońca
namaluję Cię taką jaką widzę
gdy jesteś 
budząca dobre myśli
wspierająca zamiary by spełnić je
tak do końca w ostatnim blasku
niepokojąca w uśmiechu
do tańca się rwąca z wiatrem
zamiatasz dookoła piruetem
pragnień wołająca
o ciszę szeptem
pytająca po co są łzy
wyciśnięte 
wiatrem w oczy
chmurą w myśli
piaskiem czasu w duszę
jesteś jednak – wytrwała do końca

Ks. A.H. 2019-08-09 Koźla


15 sierpnia
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Uroczystość
MSZA W DZIEŃ

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Łk 1, 39-56
Bóg wywyższa pokornych

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
« Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ».
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Oto słowo Pańskie.


PÓJDŹ CZYM PRĘDZEJ DO SYNA!
„Pójdź z radością! Otwórz raj, który zamknęła Twa krewna, współuczestniczka natury, Ewa! Wejdź do radości Syna! Opuść ziemskie Jeruzalem – wejdź do niebieskiego miasta, które jest zaraz po ziemskim Jeruzalem! Niech będzie – jak napisano – „płacz wielki, jak płacz granatu na równinie” (Za 12, 11). Spocznij, pozornie tylko, w grobie Getsemani78 – nie na długo Cię w nim pozostawię! Przyjdę wnet do Ciebie. Zostaniesz złożona w grobie, nie po to, bym znów poczęty został przez Ciebie, przez co już raz w Tobie zamieszkałem, lecz, bym Cię do siebie wziął na mieszkanie. Złóż swe ciało w Getsemani, gdzie przed męką klęczałem na modlitwie! Tak jak Ja stamtąd wyszedłem na ożywczą i dobrowolną śmierć krzyżową, tak i Ty, po złożeniu ciała, przeniesiesz się do życia. Oto i uczniowie moi, duchowi synowie mego światła, przyjdą do Ciebie, by ze czcią i pobożnością zatroszczyć się o Twój pogrzeb. Udzieliłem im – jak sama świadczysz – łaski synostwa. Ich posługę poczytaj za powinność oddaną mymi rękami. Nie wypada, aby inni ją mieli wyświadczyć, a nie moi Apostołowie, w których też mieszka Duch Święty i którzy Mnie zastąpią w uczczeniu Twego, Niepokalana, odejścia.”

German z Konstantynopola, św. (634–731). Pisarz grecki. Wybitny patriarcha Konstantynopola. Położył wielkie zasługi w walce z monoteletyzmem (herezja uznająca jedną wolę w Chrystusie) i obrazoburstwem. Autor ważnych homilii maryjnych.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła prowadzą przez święta roku kościelnego”. Wydawnictwo WAM 2015. s. 371]

(grafika/foto)
autor: HeungSoon

 

© 2015 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.