Rozważania

Rozważanie - 3 NIEDZIELA WIELKANOCY, ROK C

pław się płynąc wpław
jako ryba daj się złowić
w sieć szczególności
bez obaw że będzie to ostatni pław
muskany wiatrem wspomnień
czochrany bałwanami fal pytań
które nie dają się zapomnieć
z dziedzińca palącego wstydem
czy znasz Tego do którego dziś płyniesz
a jeszcze chwilę temu gotowy byłeś
zostać na płyciźnie codzienności

malujemy siebie w kolorach nieba
często bywa – a tak się dłużej nie da – 
zmalujemy innym odrobinę samotności
w blasku księżyca – wyjąc z braku miłości
nie chodzi tu o zobowiązanie, powinności
ale o kochanie 
– po prostu chodzi o wytrwanie w miłości

ks. A.H. 04.05.2019 Koźla


3 NIEDZIELA WIELKANOCY, ROK C

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył
i zlitował się nad ludźmi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA J 21, 1-19
Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili.
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie».
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę.
To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje».
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

Oto słowo Pańskie.


ZNAKI KOŚCIOŁA
„Jezus stanął rankiem na brzegu (J 21, 4nn), a ponieważ brzeg jest końcem morza, oznacza też koniec czasu. Tenże koniec czasu oznacza, iż Piotr wyciągnął sieć na ziemię, to jest na brzeg. Sam Pan to wyjaśnił w przypowieści, mówiąc w innym miejscu o sieci zarzuconej w morze: „i na brzeg ją ciągną”. A wyjaśniając, czym jest ten brzeg, powiedział: „Tak będzie przy końcu świata” (Mt 13, 49). Lecz w przypowieści jest to zapowiedź tego, co nastąpi, a nie podanie samego wydarzenia, które się dokonało. Jak połów oznacza Kościół, to jest, jakim będzie na końcu wieków, tak Pan w innym połowie oznaczył Kościół, jakim jest on teraz. Tamtym połowem poucza na początku swego nauczania, tym zaś po swoim zmartwychwstaniu. Ukazuje więc, iż tamten oznacza dobrych i złych, jakich Kościół ma teraz, ten zaś tylko dobrych, których będzie miał na zawsze, gdy dopełni się przy końcu wskrzeszenie umarłych. Wreszcie tam nie stał Jezus jak tu na brzegu, kiedy kazał łowić ryby, lecz wstąpiwszy na jedną łódź, która była Szymona, poprosił go, aby nieco odpłynął od ziemi, i siedząc w niej, pouczał rzesze (Łk 5, 3). A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wyjedź na głębinę i zapuść sieci wasze na połów”. I tam owe ryby złowione pozostały w łodzi, a nie jak tu, gdzie sieci wyciągnęli na ziemię. Tymi znakami – a można by znaleźć i inne – wyobraża tam Kościół na tym świecie, tu zaś przy końcu świata. Toteż tamten przedtem, ten zaś stał się po zmartwychwstaniu Pana. Tam bowiem Chrystus oznaczył nas jako wzywanych, tu jako wskrzeszonych. Tam nie zarzucono sieci na prawo, aby to nie oznaczało tylko dobrych, ani na lewo, żeby tylko złych, lecz bez różnicy: „zarzućcie – mówi – sieci wasze na połów”, abyśmy rozumieli mieszanych, dobrych i złych. Tu zaś mówi: „Zapuśćcie sieci po prawej stronie łodzi”, aby zaznaczyć, iż po prawej stali tylko dobrzy. Tam rwały się sieci, co oznaczało schizmy, tu zaś, że w owym największym pokoju świętych żadnych schizm już nie będzie.”

Augustyn, św. (354–430). Pisarz łaciński. Doktor Kościoła. Największy teolog starożytności chrześcijańskich. Pochodził z Afryki, otrzymał wykształcenie retoryczne. Po burzliwej młodości nawrócił się w Mediolanie pod wpływem św. Ambrożego. Powrócił do Afryki, gdzie został biskupem w Hipponie i stał się przywódcą episkopatu afrykańskiego. Napisał bardzo wiele dzieł. Odegrał ważną rolę w formowaniu teologii Trójcy św., łaski, sakramentów, teologii historii, egzegezy. Jego mowy uderzają pięknem i prostotą. Wywarł i wywiera dotąd wielki wpływ na myśl europejską.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok C”. Wydawnictwo WAM 2015. s. 178]

(grafika/foto)
autor: jplenio

 

 

© 2015 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.