Rozważania

Rozważanie na 2 NIEDZIELĘ WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, ROK C - 2019

przewrócone stągwie po winie
wina po brzegi wylewa się falą
twoja wina, twoja wina
twoja bardzo wielka wina
jaka moja? gdy lśnię przykładnie
przykładem, którego by się nie nabawić choroby
lepiej nie dotykać
bo mój przykład jest tylko dla ozdoby
zdobi moje pawie pióra
noszone z pustą dumą
wetknięte tam gdzie
jest miejsce głowy

wdrapując się na szczyt uniesień
pamiętaj że szybsza jest droga powrotna
spadania pośród ciemności powątpiewania
nie widząc widzących można usłyszeć
to słowo, które wylewa się na winę
podczas wielkanocnego spotkania

ks. A.H. 26.04.2019 Koźla


2 NIEDZIELA WIELKANOCY,
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, ROK C

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. J 20, 29
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA J 20, 19-31
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

CUDA PAŃSKIE
„Przypatrzmy się, jaki temat nowy podsuwa nam dzisiej sze czytanie. To właśnie czytanie napomina nas i naucza, abyśmy choć nieco poznali, jak Pan – powstawszy w całej mocy ciała, nie tylko był widziany przez uczniów, lecz także przez nich dotykany – mógł ukazać się im, choć drzwi były zamknięte. Niektórych tak oburza ten fakt, że prawie są zgorszeni i nawet występują przeciw cudom Boskim z przesądami swoich rozumowań. Tak bowiem mówią: Jeśli miał ciało, jeśli było to ciało i kości, jeśli powstało z grobu to samo, które zawisło na krzyżu, to w jaki sposób mogło przejść przez drzwi zamknięte? Nie mogło – mówią – więc się nie wydarzyło. Jeśli mógł, to w jaki sposób mógł? Jeśli rozumiesz, w jaki sposób, to już nie jest cud, a jeśli się tobie wydaje, że to nie był cud, to zaraz zaprzeczysz i Jego powstaniu z grobu.”

Augustyn, św. (354–430). Pisarz łaciński. Doktor Kościoła. Największy teolog starożytności chrześcijańskich. Pochodził z Afryki, otrzymał wykształcenie retoryczne. Po burzliwej młodości nawrócił się w Mediolanie pod wpływem św. Ambrożego. Powrócił do Afryki, gdzie został biskupem w Hipponie i stał się przywódcą episkopatu afrykańskiego. Napisał bardzo wiele dzieł. Odegrał ważną rolę w formowaniu teologii Trójcy św., łaski, sakramentów, teologii historii, egzegezy. Jego mowy uderzają pięknem i prostotą. Wywarł i wywiera dotąd wielki wpływ na myśl europejską.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok C”. Wydawnictwo WAM 2015. s. 169n]

(grafika/foto)
autor: davideucaristia

 

© 2015 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 106 gości oraz 0 użytkowników.