Rozważania

Rozważanie na XII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (ROK B) - III

gdy myśli
prześcigają się ze słowami
słowa krygują się z myślami
przemyślnie
umyśliliśmy
jak posłuchać
zmyślnego słowa
zmyślonego w zamyśle
w rozmowach
bez słowa
zapytać?
czy bez pytania
odpowiadać?
na pytania
nigdy nie postawione
a wymyślone
- zawsze jest zasługa
mierzyć się z problemami
które sami wymyśliliśmy
mijając się z zadanymi
z wygody – nie rozwiązanymi

pomyślmy
ile umyślnie
niedomyśleń
przebiegłych zmyśleń
za nami

pomyślmy
ile rzeczywiście
refleksji
pogłębionych
między nami
pomaga wymyśleć
w dobrym pomyśle
jak zmagać się
z własnymi przywarami

pomyślę o dobrym pomyśle
nie bój się – w zamyśle
jestem pełen nadziei
że rozwiążemy problem pomyślnie

***
mądrością jest wycofać się
gdy widzimy, że popełniamy głupotę
by głupio nie skończyć
lepiej mądrze przyznać się do błędu
niż głupio kłamać
w chocholim tańcu obłędu

na 12 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok B
ks. Andrzej Hładki, Koźla. 2024.06.17

12 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Łk 7, 16
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mk 4, 35-41
Uciszenie burzy na jeziorze

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?». On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!». Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?».
Oto słowo Pańskie.

OBUDŹ ŚPIĄCEGO CHRYSTUSA
„Jeśli wiara jest w nas, Chrystus jest w nas. Cóż bowiem innego mówi apostoł: „Chrystus przez wiarę mieszka w sercach naszych” (Ef 3, 17). A przeto twoja wiara jest od Chrystusa i Chrystus jest w twoim sercu. To znaczą słowa, że spał w łodzi. Uczniowie zaskoczeni niebezpieczeństwem, gdy już groziło im rozbicie, przystąpili do Chrystusa i obudzili Go. Chrystus stał, rozkazał wiatrom i falom, i stała się cisza wielka.
Podobnie dzieje się z tobą. Gdy płyniesz, wstępują wiatry do twego serca; gdy przebywasz to burzliwe i niebezpieczne morze, zrywają się wiatry, wzburzają fale, wstrząsają łodzią. Jakie to wiatry? Usłyszysz zniewagę, gniewasz się: zniewaga to wiatr, gniew to fala; grozi ci niebezpieczeństwo, przygotowujesz odpowiedź, jesteś gotów odpłacić złorzeczeniem za złorzeczenie: już bliskie jest rozbicie łodzi. Obudź śpiącego Chrystusa. Dlatego to burzysz się i chcesz odpłacić złem za złe, bo Chrystus śpi w łodzi. W sercu twoim śpi Chrystus, panuje zapomnienie wiary. Lecz jeśli obudzisz Chrystusa, czyli jeśli się wiara w tobie ożywi, co ci powie Chrystus czuwający w twym sercu? Słyszałem, że mi mówiono: „czarta masz”, a ja modliłem się za nich. Słyszy Pan i cierpi, słyszy sługa i gniewa się. Lecz ty chcesz się zemścić. Jakże, czyż ja już nie zostałem pomszczony? Gdy ci tak mówi wiara twoja, to jakby rozkazuje wiatrom i falom, a powstaje cisza wielka”.

AUGUSTYN, ŚW. (354–430). Pisarz łaciński. Doktor Kościoła. Największy teolog starożytności chrześcijańskich. Pochodził z Afryki, otrzymał wykształcenie retoryczne. Po burzliwej młodości nawrócił się w Mediolanie pod wpływem św. Ambrożego – opis wydarzenia znajdziemy w jego autobiografii, w Wyznaniach. Powrócił do Afryki, gdzie został biskupem w Hipponie i stał się przywódcą episkopatu afrykańskiego. Napisał bardzo wiele dzieł. Odegrał ważną rolę w formowaniu teologii Trójcy św., łaski, sakramentów, teologii historii, egzegezy. Jego mowy uderzają pięknem i prostotą. Wywarł i wywiera dotąd wielki wpływ na myśl europejską.

[ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok B”. Wydawnictwo WAM 2014. s. 348]

(grafika/foto) - autor: qimono
grafikę wybrała: paulina kucaba
całość opracował ks. Andrzej Hładki

© Kartka z liturgii. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.