Rozważania

Rozważanie na XXIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ W CIĄGU ROKU (ROK A) - III

pogubiły się pragnienia
w kolejce do przedawnienia
tego co święte
przez słabości pogięte
dlaczego się buntują?
bez Ciebie Boże, bez Nieba
- zbankrutują

bo zapomnieli o Niebie
Bóg czeka
na mnie i na ciebie
bo zapomnieli o łasce Bożej
robiąc Stwórcy
łaskę, że pomodlą się „może”
bo zapomnieli o Ewangelii
w której z radością
zdumieni
odkryją
że do miłości stworzeni
są wciąż kochani

jeszcze nie czas
by osądzani
jeszcze czas
że przytulani
wiatrem Ducha Świętego
poruszeni
przebitą dłonią Jezusa
przygarniani
czy w przystani Kościoła
coraz bardziej zakotwiczeni?

Ty wiesz Panie
modle się za nich
modlę się za nie
kiedyś odkryją
dlaczego byli pouczani
Ty wiesz Panie
dziękuję
- Eucharystią składam
z Tobą życie za nich

na 29 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki, Koźla. 2023.07.28

PS
jeśli ktoś nie lubi kogoś
to o tym kimś ten ktoś
powie to i owo
najczęściej na złość
czerpmy informacje z dobrego źródła
o Kościele od Chrystusa -
o Chrystusie w Kościele
On żyje w nim jako swoim Ciele

na 29 Niedzielę zwykłą w ciągu roku – Rok A
ks. Andrzej Hładki, Koźla. 2023.10.20

29 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Flp 2, 15d. 16a
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 22, 15-21
Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?».
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!». Przynieśli Mu denara.
On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis? ». Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

Oto słowo Pańskie.

SZACUNEK DLA WŁADZY, CZEŚĆ DLA BOGA
„Cesarza będę szanował, nie oddając mu jednak czci boskiej, lecz modląc się za niego. Czczę natomiast Boga prawdziwego i prawdziwie istniejącego, wiedząc, że cesarz przezeń został uczyniony. Powiedz mi zatem: dlaczego nie czcisz cesarza [czcią boską]? Dlatego, że cesarz nie na to jest postawiony, by odbierać cześć boską, lecz by był otaczany należytym szacunkiem. Albowiem nie jest Bogiem, lecz człowiekiem przez Boga ustanowionym nie na to, by odbierał cześć boską, lecz by sprawiedliwie sądził. Jemu to do pewnego stopnia została dana przez Boga władza rządzenia, i on nie chce, by ustaleni przez niego podwładni byli nazywani cesarzami. Tytuł bowiem cesarza należy do niego i nikomu innemu używać go nie wolno. I tak czci boskiej poza Bogiem nikomu oddawać się nie godzi... Szanuj zatem króla, ale szanuj go z miłością, ulegając mu i modląc się za niego. Jeśli to uczynisz, wypełnisz wolę Boga, tak bowiem przykazuje Prawo Boże: „Lękaj się, synu mój, Pana i króla, nie łącz się z tymi, co obmawiają, bo wnet ich zagłada powstanie” (Prz 24, 21n).”

TEOFIL ANTIOCHEŃSKI, ŚW. (II w.). Pisarz grecki. Biskup Antiochii, należący do grupy pisarzy zwanych apologetami, który w swoim piśmie „Do Autolyka broni” chrześcijaństwa przed zarzutami pogan.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok A”. Wydawnictwo WAM 2013. s. 527n]

(grafika/foto) - autor: Miller_Eszter
grafikę wybrała: paulina kucaba
całość opracował ks. Andrzej Hładki

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 193 gości oraz 0 użytkowników.