Rozważania

Rozważanie na XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (ROK B) - 2021

czy umysły są ciasne
czy słowa kanciaste?
sprawy oczywiste
dla wielu są mgliste
czy oczy zaszły nam mgłą przeciętności
czy buta z arogancją powodem jest krótkowzroczności?
przy braku reakcji na przejawy wariacji
dojdzie do jeszcze większej agresji eskalacji
udając, że nie widzimy problemu
łatwo winę przypisać niewinnemu
ciesz się autentycznie dobrem, sukcesami innych
demaskacja zła niech należy do zadań pilnych
myślenie przyziemne
jest przyjemne
niech będzie też wzniosłe
by było do nieba mostem

gdy zapatrzysz się w nabrzmiałe oczekiwaniem pąki
zamyślisz dłużej niż trwać może sens głęboki
nabierzesz w siebie wszystkie zapachy młodości
owocować będziesz słowem mądrej czułości
uwaga wypowiadana uważnie
przywołuje smak sensu chwili ważnej

gdy wokół prawdy zaczynasz chodzić
przestajesz półprawdami innych nachodzić
zatrzymując się prawdziwie
na tym co w tobie nieprawdziwe
pomijając hasła, slogany, reklamy chwytliwe
przyjmujesz propozycje rozwiązań Bogu i tobie miłe

kto sprzeciwia się Bogu w Kościele
ten sprzymierza się z diabłem jako <<przyjacielem>>
jeśli masz bałagan w swoim życiu
powiedz szczerze, że jesteś bałaganiarzem
- nie tai tego przed sobą samym w ukryciu
bałaganu nie nazywam <<artystycznym nieładem>>
posprzątaj Boże me myśli koślawe
- spraw bym poszedł Twoim śladem

ks. Andrzej Hładki, Koźla 2021.09.06

24 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Ga 6,14
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mk 8,27-35
Zapowiedź męki Chrystusa

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”.
Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.
On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”.
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.

Oto słowo Pańskie.

CHRZEST KRWI
„Bo co się tyczy tych, którzy umierają ze względu na wyznawanie Chrystusa, nie przyjąwszy jeszcze kąpieli odrodzenia, to śmierć ich ma dla odpuszczenia grzechów takie znaczenie, jak obmycie w świętej wodzie chrztu. Albowiem ten, który rzekł: „Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5), w innej wypowiedzi czyni dla nich wyjątek, gdy niemniej ogólnie mówi: „Każdego, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, uznam za swego i Ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech” (Mt 10, 32); i jeszcze gdzie indziej napisano: „A kto by stracił życie swe dla Mnie, odnajdzie je” (Mt 16, 25). Dlatego też napisano: „Cenna jest w oczach Pana śmierć świętych Jego” (Ps 115, 15). Cóż bowiem jest cenniejszego nad taką śmierć, przez którą i grzechy wszystkie bywają odpuszczone, i zasługi znacznie powiększone?”.

AUGUSTYN, ŚW. (354–430). Pisarz łaciński. Doktor Kościoła. Największy teolog starożytności chrześcijańskich. Pochodził z Afryki, otrzymał wykształcenie retoryczne. Po burzliwej młodości nawrócił się w Mediolanie pod wpływem św. Ambrożego. Powrócił do Afryki, gdzie został biskupem w Hipponie i stał się przywódcą episkopatu afrykańskiego. Napisał bardzo wiele dzieł. Odegrał ważną rolę w formowaniu teologii Trójcy św., łaski, sakramentów, teologii historii, egzegezy. Jego mowy uderzają pięknem i prostotą. Wywarł i wywiera dotąd wielki wpływ na myśl europejską.

[ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok B”. Wydawnictwo WAM 2014. s. 475]

(grafika/foto)
autor: PRZEMKO
(wybór graf. – paulina kucaba)

 

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 125 gości oraz 0 użytkowników.