Rozważania

Rozważanie na III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU (ROK B) - 2021

każde stworzenie jest stworzeniem
zajmij się Stwórcy uwielbieniem
zajadając się smacznie własnymi myślami
ludzie – stworzenia
- Boga mają za nic
sami się nie stworzyli
wciąż oblizują się myślami
co by zrobili gdyby Boga się pozbyli
człowiekowi z ciała wypatroszyć ducha z duszą
na arenie dyskusji porównać ze zwierzętami

nauczycieli nie doceniają tylko tępi uczniowie
wiary nie przyjmują ci którym diabeł w głowie
kto lubi obrażać innych prowokując słowem
sam nie cierpi być doświadczany tym sposobem
za dobrze mają biedni bogacze
których przez życie wiodą brylujący podżegacze

usiądziemy razem na progu stwardniałego serca
które ośmieszył grzechem diabeł – błazen – morderca
przyznając się do swojej świadomej winy
pomijając tłumaczenia że inni mają jej bez miary
przeżyję życie z miłością unikając brutalnej kpiny
rozważę z namysłem i wdzięcznością Jezusowe rany

możesz zagrać lepiej lub gorzej
w teatrze życia wsparty sponsorami
grzechu warty
uda ci się zebrać oklaski
jeśli cenisz się nisko
uchowaj Boże – z ludzkiej łaski
za ile chcesz przehandlować duszę wiekuistą?
dotrwaj przez noc duszy do zmartwychwstania brzasku
a będziesz z Duchem żył w świętym blasku

ks. Andrzej Hładki, Koźla 2021-03-03


3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK B

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. J 3, 16
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA J 2, 13-25
Zapowiedź męki i zmartwychwstania

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!». Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?». Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?».
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Oto słowo Pańskie.


BÓG ZATEM MIESZKA W SWEJ ŚWIĄTYNI
„Poprawny porządek wyznania wiary wymaga, by do Trójcy dołączyć Kościół jak do mieszkańca jego dom, a do Boga Jego świątynię i do założyciela jego państwo. Ono zaś całe należy brać pod uwagę, a nie tylko tę część, która pielgrzymuje na ziemi, od wschodu słońca aż do zachodu chwaląc imię Pańskie (Ps 112, 3) i po skończeniu starej niewoli śpiewa pieśń nową, lecz także tę, która od czasu założenia swego przylgnęła do Boga na wieki w niebie i nie doświadczyła żadnego zła swojego upadku. To państwo trwa błogosławione w świętych aniołach, a swojej części pielgrzymującej przychodzi z należytą pomocą, ponieważ obydwie jednym będą przez wspólny los we wieczności, a teraz natomiast jednym są przez węzeł miłości; całe zaś zostało ustanowione w celu oddawania czci jednemu Bogu.”

AUGUSTYN, ŚW. (354–430). Pisarz łaciński. Doktor Kościoła. Największy teolog starożytności chrześcijańskich. Pochodził z Afryki, otrzymał wykształcenie retoryczne. Po burzliwej młodości nawrócił się w Mediolanie pod wpływem św. Ambrożego. Powrócił do Afryki, gdzie został biskupem w Hipponie i stał się przywódcą episkopatu afrykańskiego. Napisał bardzo wiele dzieł. Odegrał ważną rolę w formowaniu teologii Trójcy św., łaski, sakramentów, teologii historii, egzegezy. Jego mowy uderzają pięknem i prostotą. Wywarł i wywiera dotąd wielki wpływ na myśl europejską.

[ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok B”. Wydawnictwo WAM 2014. s. 107]

(grafika/foto)
Autor: jclk8888

 

 

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.