Rozważania

Rozważanie na XXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ W CIĄGU ROKU (ROK C)

obrażeni na życie z pochmurnym wzrokiem
pytają się smutni wyrobnicy o radość innych za każdym krokiem
drażniąca jasność pogodnych oczu
smuci tym bardziej, że nie widać radości
u tych, którzy myślą o szczęśliwej przyszłości
humanizm skażony goryczą materializmu
wypala z człowieka człowieka
wbrew zapewnieniom kreuje NAD człowieka
przegońmy te tabuny myśli pesymizmu
odkryć możesz światło podarowane na drodze
Drogą idąc z Życiem przez życie ucząc siebie i innych
mądrego optymizmu, który nie zachwyca się sobą
miłości z człowieka nie zabiera
na kwiaty, drzewa, zwierzaki
ale wie kto jest kto, kto jest taki
jak nocne mary i poranne krople łez rosy
poznaj siebie odkrywco w nieznanym
co badając gwiazdy odbijające światło księżyce
oślepł na duchowe iskry Ognia
przestał smakować błogosławieństw smaki

uśmiechnij się do dnia, byś nie płakał nocami
uśmiechnij się do życia, to śmierć nie będzie smutna


ks. Andrzej Hładki – Koźla 2019-09-07


23 TYDZIEŃ ZWYKŁY, ROK C

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Ps 119 (118), 135
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Łk 14, 25-33
Kto nie wyrzeka się wszystkiego,
nie może być uczniem Jezusa

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Oto słowo Pańskie.


TRUDNY WYBÓR
„Oto możemy pomyśleć, że odbywa się jakby rozprawa sądowa. Wyobraź sobie, że staje przed tobą ojciec i mówi: Ja cię zrodziłem i wychowałem, pójdź za mną, czyń zło razem ze mną i nie słuchaj prawa Chrystusowego. I inne jeszcze rzeczy, jakie mógłby mówić bluźnierca i człowiek umarły na duchu. A z drugiej strony posłuchaj Zbawiciela: „Ja cię odrodziłem, gdyś był w zły sposób przez świat na śmierć zrodzony; uwolniłem cię, uleczyłem i odkupiłem. Ukażę ci oblicze Boga, Ojca dobrego; nie nazywaj ojcem nikogo na ziemi; niechaj umarli grzebią umarłych, a ty pójdziesz za Mną; zawiodę cię do miejsca spoczynku, gdzie będziesz rozkoszował się dobrem niewypowiedzianym i niewyobrażalnym; tym, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, i co w serce człowiecze nie wstąpiło (1 Kor 2, 9), na co pragną spoglądać aniołowie (1 P 1, 12), i widzieć, jakie to dobra zgotował Bóg świętym i miłującym Go dzieciom. Jam twój żywiciel: samego siebie jako chleb daję, a nikt, kto chleba tego kosztuje, nie zazna śmierci, i co dzień daję ci napój nieśmiertelności. Jam nauczyciel niebiańskiej nauki. Za ciebie ze śmiercią stoczyłem walkę i poniosłem śmierć twoją, na którą ty zasłużyłeś przez grzechy i niewierność względem Boga”. Gdyś wysłuchał tych mów obydwu stron, sam swoją sprawę rozsądź i oddaj głos za własnym zbawieniem, A jeśliby podobnie mówił brat albo dziecko, albo żona czy ktokolwiek inny, niech przed wszystkimi Chrystus w tobie zwycięża, bo za ciebie walczy.”

Klemens Aleksandryjski (+ ok. 212). Pisarz grecki. Był wielkim nauczycielem w Aleksandrii. Jego dzieła Protreptyk, Pedagog i Stromateis [Kobierce] stanowią ważny etap rozwoju myśli chrześcijańskiej. Homilia Który człowiek bogaty może być zbawiony? porusza problem dobrego używania dóbr materialnych.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok C”. Wydawnictwo WAM 2015. s. 470]

(grafika/foto)
autor: Prawny
oraz

 


A.H.
#ShotOnNokia #usmiech #wiara #twarz #optymizm

 

© 2015 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.