Rozważania

Rozważanie na XII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ W CIĄGU ROKU (ROK C)

z wycieczki oglądając pejzaże
poukładane w grupy, sceny marzeń
zawile tłumaczone
oprowadzany po galerii wrażeń
zaciekawiony opartymi o siebie
nieciekawie
ludźmi zachwyconymi widokiem
człowieka co czeka na człowieka
ocieram się z kurzu codzienności
taplając w błocie swoich i cudzych
wydarzeń
dbamy o higienę jamy
w której mieszkamy
chwyceni w ogień krzyżowy
pytań
z kim się spotykamy
umykam przed odpowiedzią
na skrzyżowanie bezdroży
bez krzyża
wrócę i się uratuję?
czy krzyż mój komuś na barki właduję?

ks. Andrzej Hładki – Koźla 2019-06-24


12 TYDZIEŃ ZWYKŁY, ROK C

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. J 10, 27
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Łk 9, 18-24
Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

Oto słowo Pańskie.


ZAPARCIE SIĘ SIEBIE [ZAPRZEĆ SIĘ SIEBIE]
„Gdyby dla zbawienia ludzkiego było coś lepszego i pożyteczniejszego aniżeli cierpienie, Chrystus pokazałby to niezawodnie słowem i przykładem. Lecz On, zarówno uczniów za Nim idących, jak i wszystkich, którzy chcą Go naśladować, wzywa wyraźnie do noszenia krzyża, mówiąc: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23). Po przeczytaniu i rozważeniu tego wszystkiego niech to będzie naszym wnioskiem końcowym: „Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (Dz 14, 22).”

O naśladowaniu Chrystusa (XII–XV w.?). Utwór łaciński. Jeden z najpiękniejszych, a zarazem najbardziej znany utwór mistyki średniowiecznej. Problem autorstwa aż do dziś, jak się zdaje, nie został definitywnie rozstrzygnięty.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok C”. Wydawnictwo WAM 2015. s. 356]

(grafika/foto)
autor: pixel2013

© 2015 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.