Artykuły

Odpust - Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa

Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali w Wielkim Poście oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej (każdego dnia w roku) można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (por. WO nad. 98, 13 nr 2).
(zob. Kalendarz liturgiczny diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Rok 2018. s. 105n)
* N. 20 - § 1. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienia trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. [polecanych przez Ojca Świętego]. – WO N. 20 s. 25n
(Por. Kalendarz liturgiczny diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Rok 2018. s. 73)

 

GORZKIE ŻALE

PENITENCJARIA APOSTOLSKA udziela chętnie odpustu zupełnego, który mogą uzyskać wszyscy wierni jeden raz w ciągu każdego - jak wyżej - tygodnia Wielkiego Postu, o ile wezmą pobożny udział w nabożeństwie zwanym „Gorzkie żale” w jakimkolwiek kościele na terenie Polski, po odbyciu spowiedzi św. i przyjęciu Komunii św. oraz odmówieniu w intencji Ojca Świętego jednego „Ojcze nasz” i „Zdrowaś” względnie też jakiejkolwiek innej modlitwy według własnego uznania. Poza tym rozciąga się prawomocność powyższego indultu w miarę potrzeby, na czas miniony od dnia 1 grudnia 1955 r. aż do obecnej chwili. Powyższy indult posiada wieczystą ważność, bez ogłoszenia odrębnego Listu Apostolskiego w formie skróconej. Bez względu na wszelkie przeciwne przepisy.
+ Józef Kard. Ferretto Penitencjarz Większy
(Wykaz Odpustów wydanie 4 bis z 2004 r. WO s. 98-99)

 

DROGA KRZYŻOWA

WO 13 (fragment):
In memoria Passionis et Mortis Domini
Pamiątka Męki i Śmierci Pana
Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który:
albo sam odprawi nabożeństwo Drogi krzyżowej, albo zjednoczy się pobożnie z nabożeństwem Drogi krzyżowej sprawowanym przez Ojca Świętego i bezpośrednio przekazywanym za pomocą telewizji lub radia.
W nabożeństwie Drogi krzyżowej odnawia się pamięć boleści, które Boski Zbawiciel wycierpiał na drodze od pretorium Piłata, gdzie został skazany na śmierć, aż na górę Kalwarię, gdzie umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.


Co do uzyskania odpustu zupełnego postanawia się, co następuje:
1. Pobożne ćwiczenie należy odprawić przed stacjami Drogi krzyżowej prawnie erygowanymi.
2. Do erygowania zaś Drogi krzyżowej wymaga się 14 krzyży, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem duchowym tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie.
3. Zgodnie z powszechniejszym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu właściwych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne. Do odprawienia jednak Drogi krzyżowej wymaga się tylko pobożnego rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Nie jest zatem konieczne rozmyślanie poszczególnych tajemnic każdej stacji.
4. Wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej. Jeżeli jednak to nabożeństwo odprawia się publicznie i wszyscy biorący udział nie mogą bez zamieszania przechodzić od stacji do stacji, wystarczy, jeżeli do poszczególnych stacji przechodzi prowadzący Drogę krzyżową, podczas gdy inni pozostają na swoim miejscu.
(...)
(Wykaz Odpustów wydanie 4 bis z 2004 r. WO nad. 13 nr 2)

Opracował ks. Andrzej Hładki 

Odpust - Gorzkie Żale i Droga Krzyzowa - pdf do pobrania:

 Odpust--Gorzkie-ale-w-Wielkim-Pocie-oraz-za-odprawienie-Drogi-Krzyowej.pdf

© Kartka z liturgii. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.