Rozważania

Rozważanie na WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, ROK A (III)

nie wszyscy będą w niebie
bo się tam nie wybierają
więcej optymizmu
mniej cynizmu
Bóg jest kochający
czeka na mnie i na ciebie
już Go spotykasz
codziennie
albo unikasz
zmiennie

wpatrywanie się w niebo
jest błogosławione
niebezpiecznym marazmem
przyprawione
pamiętając o niebie
wytrwale współpracuj
z łaską podarowaną dla ciebie
można bujać w obłokach
po ziemi się snując
na wzór obiboka
można przebiegać na ziemi maratony
zapominając że masz być zbawiony
biegnij nie po trupach
zmierzaj po trudach
ciesz się człowiekiem
przemijając z wiekiem
zapragnij nieba
Boga potrzeba

***
człowiek to tajemnica
każdy z nas ma swoje
tajemnice
i łzy wysuszona
przez słońce codzienności
marzenia
- dobrego słowa
dotyku
pocałunku
rozmów o zmroku
uśmiechów nad ranem
serdecznej normalności
pomimo ludzkiej złośliwości
pokutując
wyglądam łagodnego wyroku
niebieskie nieba
na Twoim niebie - nieba nam trzeba

na Wniebowstąpienie Pańskie - Rok A
ks. Andrzej Hładki. Koźla . 2023.05.16

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, ROK A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 28, 19a. 20b
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 28, 16-20
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Oto słowo Pańskie.

NAKAZ CHRZCIELNY
„[Wierzymy więc] w jedną naturę, jedno Bóstwo, jedną potęgę, jedną wolę, jedno działanie, jeden początek, jedno władztwo, jedno panowanie, jedno królowanie – [istniejące] w trzech doskonałych Hipostazach i odbierające jeden kult, będące przedmiotem wiary i czci dla wszystkich rozumnych stworzeń; [w Hipostazach] zjednoczonych bez pomieszania i różniących się bez podziału – co wydaje się paradoksem. [Wierzymy] w Ojca, Syna i Ducha Świętego, w których też imię zostaliśmy ochrzczeni. Tak bowiem Pan nakazał chrzcić apostołom, gdy powiedział: „Chrzcijcie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.”

JAN DAMASCEŃSKI, ŚW. (675–749). Pisarz grecki. Uważany jest za ostatniego wielkiego teologa Wschodu okresu patrystycznego. Pochodził z Damaszku i początkowo służył w administracji arabskiej, następnie porzucił karierę i wstąpił do klasztoru św. Saby koło Jerozolimy. Napisał summę teologiczną Wykład wiary prawdziwej. Był teologiem (obrońcą kultu obrazów przeciw ikonoklastom i teologiem Wniebowzięcia) oraz poetą.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok A”. Wydawnictwo WAM 2013. s. 218]


grafika/foto) - autor: czu_czu_PL
grafikę wybrała: paulina kucaba
całość opracował ks. Andrzej Hładki

 

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.