Rozważania

Rozważanie na XII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (ROK C) - II

Bóg nie musi udowadniać
że nas kocha – wystarczy popatrzeć na piękno świata, stworzenia
jeśli jednak jesteśmy tak bardzo ślepi
to popatrzmy na krzyż
Objawienie Zbawienia
Bóg nie musi udowadniać miłości
to ty zacznij pokazywać miłość w codziennej ofiarności

wysycha świeżość myśli
gdy zapominamy
co z Bożej łaski mamy
ulatuje co odkryliśmy

marnieje uśmiech
przy zmarnowanej okazji
miłości bez perswazji
brakuje w codzienności pociechy

biegną myśli
ścieżką krętą
którą dogoniliśmy
tę strasznie przeklętą
martwą – wyschniętą
jałową – zamkniętą

zatrzymani na Słowie
każdy coś mądrze lub głupio
statecznie lub wyrywnie powie
ze szczerym namysłem o Miłości opowie
gorliwej – żarliwej
ofiarnej – dobroczynnej

pogubiliśmy istotę wiary
robiąc z liturgii czary
domagamy się ofiary
sami ofiarujemy skąpo
liczymy innym – policzą nas adekwatnie
gdy anieli z mieczem zstąpią
na rozmowę z każdym z nas prywatnie

co to znaczy, że słuchamy głosu Pana?
możemy i chcemy stawać się jak wieczorna Ofiara

ks. Andrzej Hładki, Koźla 18.06.2022 na XII NZ-C

12 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. J 10, 27
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Łk 9, 18-24
Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?».
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

Oto słowo Pańskie.

DŁOŃ PRZYBITA DO KRZYŻA
„Twą dłoń, która zbiera wszystkie dusze i która stworzyła wszystkie byty, przybiłeś do narzędzia śmierci, do znaku krzyża, aby złamać moją śmiałość sprzeciwiania się Twej woli...”

GRZEGORZ Z NAREKU, ŚW. (944–1010). Wielki pisarz, mistyk i poeta armeński, mnich z klasztoru w Narek.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok C”. Wydawnictwo WAM 2015. s. 357]


(grafika/foto) - autor: PhotoMIX-Company
grafikę wybrała: paulina kucaba
całość opracował ks. Andrzej Hładki

 

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.